Miina Härma Gümnaasium fosters students who change the world

Teadaanne

28.01. kell 17:30 avatud uste päev esimesse klassi astujate vanematele

Calendar

 1. Wednesday

  Viie Kooli Võistluse tänuüritus

  Tänuüritusele on kutsutud kõik VKV lõppvõistlusel osalenud õpilased ja ürituse õnnestumisele kaasaaidanud õpetajad. Üritus toimub käsitööklassis kell 8.55—9.15.

 2. Thursday

  Reaal- ja loodusainete viktoriin 8.-9. klasside õpilastele

  Toimub Tartu Jaan Poska gümnaasiumis algusega 15.00.

 3. Friday

  Inglise keele viktoriin 5. klassi õpilastele

  Võistlus toimub Tamme Koolis. Kooli esindab kolmeliikmeline võistkond.

 4. Friday

  Inglise keele olümpiaad gümnaasiumile

  Võistlus toimub Tamme Gümnaasiumis. Kooli esindab igast paralleelklassist üks õpilane. Paremusjärjestus selgitatakse vanuseastmete (eraldi 10., 11. ja 12. klass) kaupa.

 5. Friday

  Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor

  Olümpiaadi piirkonnavoor toimub Karlova koolis.

 6. Saturday

  Keemia olümpiaad

  Olümpiaad toimub  MHG 2. korruse klassides.

Calendar
2019 Miina Härma Gümnaasium