Miina Härma

Miina Härma (1864–1941) oli teerajaja. Ta oli esimene eesti soost naishelilooja, esimene naisorelikunstnik ja esimene naisdirigent, üks esimese sinimustvalge lipu õmblejatest. Ta õpetas maailma esimeses eestikeelses gümnaasiumis aastatel 1917–1929 ja valiti 1939. aastal esimese naisena Tartu Ülikooli audoktoriks. Ta on valitud 20. sajandi 100 Eesti suurkuju hulka.

Miina Härma muusikaline pärand on lugupidamist vääriv – ta kirjutas üle 200 koorilaulu, oli dirigendiks kõikidel üldlaulupidudel, tema Karl Ferdinand Karlsoni sõnadele loodud „Tuljak“ kõnetab igat eestlast tänapäevalgi. Miina Härma „Tuljakule“ lõi tantsusammud Anna Raudkats ning sellisena on see iga üldtantsupeo grand finale.

Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma.
Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma., AM_12853:145 F 11687:145, Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2039983

Rahvusvahelisse klassi

Miina Härma Gümnaasiumi inglise õppekeelega liitklassidesse (1.–2.e, 3.–4.e, 5.–6.e, 7.–8.e, 9.e, Pre-IB, 11DP, 12DP ) võetakse vastu õpilasi vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tartu linna vahel sõlmitud halduslepingule (2016-2021). Vastavalt koostöölepingule on sätestatud sihtgrupid, mille alusel toimub ka vastuvõtt.

Miina Härma Gümnaasiumi inglise õppekeelega põhikooli klassidesse võetakse vastu õpilasi, kes on:

 • Eesti välisteenistujate, välisriikide diplomaatiliste esinduste ja konsulaarasutuste ning rahvusvaheliste organisatsioonide esinduste töötajate lapsed;
 • kokkulepete alusel Eestis tööle asuvate välisriikide kodanikest spetsialistide lapsed (sh Tartu linna kõrgkoolide juures töötavad õppejõud ja doktorandid);
 • Eesti kodanike lapsed, kelle vanem töötab diplomaatilisel ametikohal ja /või kes on vähemalt kaks aastat õppinud välisriigis asuvas IB koolis või rahvusvahelises koolis seetõttu, et tema üks vanematest töötas või töötab, tööandja kirjaliku kinnituse kohaselt, välisriigis

Miina Härma Gümnaasiumi inglise õppekeelega Pre-IB klassidesse võetakse vastu õpilasi, kes on:

 • Eesti välisteenistujate, välisriikide diplomaatiliste esinduste ja konsulaarasutuste ning rahvusvaheliste organisatsioonide esinduste töötajate lapsed;
 • kokkulepete alusel Eestis tööle asuvate välisriikide kodanikest spetsialistide lapsed (sh Tartu linna kõrgkoolide juures töötavad õppejõud ja doktorandid);
 • Eesti kodanike lapsed, kelle vanem töötab diplomaatilisel ametikohal ja /või kes on vähemalt kaks aastat õppinud välisriigis asuvas IB koolis või rahvusvahelises koolis seetõttu, et tema üks vanematest töötas või töötab, tööandja kirjaliku kinnituse kohaselt, välisriigis;
 • lõpetanud MHGs IB Middle Years Programme‘i järgi inglise õppekeelega 9. klassi;
 • eelnevalt rahvusvahelisel või IB õppekaval õppinud õpilane programmi lõpetamiseks;
 • vabade õppekohtade olemasolu korral Eesti riikliku õppekava järgi põhikooli lõpetanud õpilased.

Miina Härma Gümnaasiumi IB Diploma Programme‘i inglise õppekeelega suunda võetakse vastu õpilasi, kes on:

 • Eesti välisteenistujate, välisriikide diplomaatiliste esinduste ja konsulaarasutuste ning rahvusvaheliste organisatsioonide esinduste töötajate lapsed;
 • kokkulepete alusel Eestis tööle asuvate välisriikide kodanikest spetsialistide lapsed (sh Tartu linna kõrgkoolide juures töötavad õppejõud ja doktorandid);
 • Eesti kodanike lapsed, kelle vanem töötab diplomaatilisel ametikohal ja /või kes on vähemalt kaks aastat õppinud välisriigis asuvas IB koolis või rahvusvahelises koolis seetõttu, et tema üks vanematest töötas või töötab, tööandja kirjaliku kinnituse kohaselt, välisriigis;
 • lõpetanud MHGs inglise õppekeelega Pre-IB klassi;
 • eelnevalt rahvusvahelisel või IB õppekaval õppinud õpilane programmi lõpetamiseks;
 • vabade õppekohtade olemasolu korral Eesti riikliku õppekava järgi 10. klassi lõpetanud õpilased;

Rohkem informatsiooni vastuvõtu tingimuste ja protseduuri kohta saab MHG rahvusvaheliste programmide koordinaatoritelt:

Primary Years Programme (1.–4. klass)
Triinu Pihus
triinu.pihus@mhg.tartu.ee

Middle Years Programme (5.–9. klass)
Sigrid Butlers
sigrid.butlers@mhg.tartu.ee

Diploma Programme ja Pre-IB (10.–12. klass)
Kirstin Karis
kirstin.karis@mhg.tartu.ee

OLULISEMAD LINGID

2019 Miina Härma Gümnaasium