Miina Härma

Miina Härma (1864–1941) oli teerajaja. Ta oli esimene eesti soost naishelilooja, esimene naisorelikunstnik ja esimene naisdirigent, üks esimese sinimustvalge lipu õmblejatest. Ta õpetas maailma esimeses eestikeelses gümnaasiumis aastatel 1917–1929 ja valiti 1939. aastal esimese naisena Tartu Ülikooli audoktoriks. Ta on valitud 20. sajandi 100 Eesti suurkuju hulka.

Miina Härma muusikaline pärand on lugupidamist vääriv – ta kirjutas üle 200 koorilaulu, oli dirigendiks kõikidel üldlaulupidudel, tema Karl Ferdinand Karlsoni sõnadele loodud „Tuljak“ kõnetab igat eestlast tänapäevalgi. Miina Härma „Tuljakule“ lõi tantsusammud Anna Raudkats ning sellisena on see iga üldtantsupeo grand finale.

Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma.
Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma., AM_12853:145 F 11687:145, Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2039983

10. klassi

Tartu gümnaasiumide ühiskatsete testid toimuvad sel aastal e-testidena.

Testide toimumise aeg on 18. mai algusega kell 10.00.

E-testid koosnevad matemaatika ja eesti keele ainetestidest ning nende tegemiseks on aega kaks astronoomilist tundi (120 minutit). 

Testid sooritatakse Eksamite Infosüsteemis (EIS) ja nende sooritamine toimub kodus või mõnes muus õpilase valitud kohas, kus on ligipääs nternetiühendusega arvutile.

Isikutuvastuseks on vajalik veebikaamera ning ID-kaardi või passi olemasolu. 

Umbes nädal enne katsete päeva avalikustatakse kandidaatidele keskkonnaga tutvumiseks näidistest. Järelkatseid sel aastal ei toimu. Erisuste tekkimisel palume pöörduda 1. eelistuse kooli poole. 

Hiljemalt testide toimumise ajaks 18. maiks tuleb kandideerijal saata Tartu ühiskatsete infosüsteemis kõikidele koolidele, kuhu ta kandideerib, sõnumina oma 9. klassi tunnistuse elektrooniline väljavõte, millel kajastuvad 9. klassi poolaasta-, trimestri- või veerandihinded ning info puudumiste kohta.

Lähtudes kandideerija märgitud kooli eelistusest, testide tulemustest ning 9. klassi tunnistuse väljavõttest otsustab kool vestlusele kutsumise.

Vestlused kandideerijatega toimuvad vastavalt Tartu ühiskatsete infosüsteemis märgitud eelistustele järgmistelt:

1.−5. juuni 2020 esimese eelistuse koolis;

8.−12. juuni 2020 teise eelistuse koolis;

15.–19. juuni 2020 kolmanda ja neljanda eelistuse koolis.

Üleriigilisel aineolümpiaadil osalenud või osalema kutsutud kandideerija võib kool kutsuda vestlusele 25.–29. mail.

Kui testide ja vestluse tulemuse põhjal otsustab kool kandideerija kutsuda õpilaskandidaatide nimekirja, väljastatakse hiljemalt 19. juunil 2020.a. kooli vastuvõtu kutse kandideerijale Tartu ühiskatsete infosüsteemis.

Kandideerija ja vanem või hooldaja kinnitavad valitud kooli vastuvõtu kutse Tartu ühiskatsete infosüsteemis hiljemalt 25. juunil 2020.a.

Lapsevanem esitab taotluse õpilase gümnaasiumi vastuvõtmiseks 25. juunist kuni 9. juulini e-keskkonnas ARNO (www.tartu.ee/arno). Taotluse juurde tuleb lisada järgmised dokumendid:
1) õpilaspiletile valge taustaga digitaalne foto (miinimumsuurus 600×800 pikslit);
2) ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist esitatakse paberkandjal kooli hiljemalt 31. augustiks.
Kui taotlust pole võimalik esitada e-keskkonna kaudu, tuleb taotlus esitada kooli.
Taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:
1) õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ärakiri või väljavõte;
2) vanema isikut tõendava dokumendi ärakiri või väljavõte;
3) õpilase põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri;
4) õpilaspiletile valge taustaga digitaalne foto (miinimumsuurus 600×800 pikslit);
5) ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist esitatakse paberkandjal kooli hiljemalt 31. augustiks.

Loe lisaks: gümnaasiumi õppekava

Loe lisaks: rahvusvaheline õppekava IB Diploma

OLULISEMAD LINGID

2019 Miina Härma Gümnaasium