Miina Härma

Miina Härma (1864–1941) oli teerajaja. Ta oli esimene eesti soost naishelilooja, esimene naisorelikunstnik ja esimene naisdirigent, üks esimese sinimustvalge lipu õmblejatest. Ta õpetas maailma esimeses eestikeelses gümnaasiumis aastatel 1917–1929 ja valiti 1939. aastal esimese naisena Tartu Ülikooli audoktoriks. Ta on valitud 20. sajandi 100 Eesti suurkuju hulka.

Miina Härma muusikaline pärand on lugupidamist vääriv – ta kirjutas üle 200 koorilaulu, oli dirigendiks kõikidel üldlaulupidudel, tema Karl Ferdinand Karlsoni sõnadele loodud „Tuljak“ kõnetab igat eestlast tänapäevalgi. Miina Härma „Tuljakule“ lõi tantsusammud Anna Raudkats ning sellisena on see iga üldtantsupeo grand finale.

Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma.
Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma., AM_12853:145 F 11687:145, Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2039983

Õppeained ja kursused gümnaasiumi lõputunnistusel

Gümnaasiumis koondatakse kursused erinevate õppeainetena. “Õppeaine koondhindena lõputunnistuse hinnetelehel” on näha, millise konkreetse õppeaine koondhinde välja panemisel arvestatakse milliste kursuste hindeid.

Õppeaine/Kursuse nimetus Õppeaine koondhindena lõputunnistuse hinnetelehel
Eesti keel Eesti keel
Kirjandus Kirjandus
Inglise keel B2-keeleoskustaseme kursus (inglise keel)
Vene keel B1 B1-keeleoskustaseme kursus (vene keel)
Saksa keel B1 B1-keeleoskustaseme kursus (saksa keel)
Prantsuse keel B1 B1-keeleoskustaseme kursus (prantsuse keel)
Soome keel B1 B1-keeleoskustaseme kursus
Matemaatika Lai matemaatika
Matemaatika Kitsas matemaatika
Bioloogia Bioloogia
Geograafia Geograafia
Geography Geograafia
Keemia Keemia
Füüsika Füüsika
Ajalugu Ajalugu
Ühiskonnaõpetus Ühiskonnaõpetus
Perekonnaõpetus Perekonnaõpetus
Muusika Muusika
Kunst Kunst
Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus
Töö alustekstidega Eesti keel
Teadmise olulised küsimused (TOK) Teadmise olulised küsimused
Globaliseeruv maailm Globaliseeruv maailm
Euroopa maade ja USA ajalugu Üldajalugu
Tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat Üldajalugu
Inimene ja õigus Inimene ja õigus
Sissejuhatus filosoofilisse mõtlemisse Filosoofia
Tänapäeva filosoofia Filosoofia
Maailmausundid Maailmausundid
Psühholoogia Psühholoogia
Meedia Meedia
Ettevõtlus Ettevõtlus
Inimese füsioloogia Inimese füsioloogia
Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond
Bioloogia ja geograafia praktikum Bioloogia ja geograafia praktikum
Geoinformaatika Geoinformaatika
Analüütiline keemia Keemia
Keemiliste protsesside seaduspärasused Keemia
Anorgaaniline keemia Keemia
Orgaaniline keemia Keemia
Praktika keemias ja füüsikas Praktika keemias ja füüsikas
Astronoomia Füüsika
Kaasaegne füüsika Füüsika
Draama Draama
British Studies British Studies
Müüdikursus Kirjandus
Kirjandus ja film Kirjandus
Kirjandus ja ühiskond Kirjandus
Loovkirjutamine Loovkirjutamine
Creative Writing Creative Writing
Inglise kirjandus Inglise kirjandus
Ingliskeelne kirjandus 21. sajandil Inglise kirjandus
Kõne ja väitlus Kõne ja väitlus
Business English                           Business English
Mass Communication Mass Communication
Keynote Proficient Keynote Proficient
British Art and Design British Art and Design
Programmeerimine Programmeerimine
Planimeetria ja stereomeetria praktikum Planimeetria ja stereomeetria praktikum
Majandusmatemaatika elemendid Majandusmatemaatika elemendid
Jõusaal Kehaline kasvatus
Fotograafia Fotograafia
Riigikaitse Riigikaitse
Kultuuriantropoloogia Kultuuriantropoloogia
Hispaania keel A2 A2 tasemel hispaania keel
Rootsi keel A2 A2 tasemel rootsi keel
Soome keel A2 A2 tasemel soome keel
Vene keel A2 A2 tasemel vene keel
Prantsuse keel A2 A2 tasemel prantsuse keel
Saksa keel A2 A2 tasemel saksa keel
Akadeemiline inglise keel Akadeemiline inglise keel
Koorilaul Muusika
Rahvatants Rahvatants
Matemaatika praktikum Matemaatika
Praktikum „Erinevad Eestid“ Praktikum „Erinevad Eestid“
Digimaal Digimaal
3D modelleerimine 3D modelleerimine
TÜ teaduskooli kursus   TÜ teaduskooli kursuse nimetus
EMÜ kursus   EMÜ kursuse nimetus
Õpilasuurimus, praktiline töö   Valminud töö pealkiri

3.09.2019

OLULISEMAD LINGID

2019 Miina Härma Gümnaasium