Miina Härma

Miina Härma (1864–1941) oli teerajaja. Ta oli esimene eesti soost naishelilooja, esimene naisorelikunstnik ja esimene naisdirigent, üks esimese sinimustvalge lipu õmblejatest. Ta õpetas maailma esimeses eestikeelses gümnaasiumis aastatel 1917–1929 ja valiti 1939. aastal esimese naisena Tartu Ülikooli audoktoriks. Ta on valitud 20. sajandi 100 Eesti suurkuju hulka.

Miina Härma muusikaline pärand on lugupidamist vääriv – ta kirjutas üle 200 koorilaulu, oli dirigendiks kõikidel üldlaulupidudel, tema Karl Ferdinand Karlsoni sõnadele loodud „Tuljak“ kõnetab igat eestlast tänapäevalgi. Miina Härma „Tuljakule“ lõi tantsusammud Anna Raudkats ning sellisena on see iga üldtantsupeo grand finale.

Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma.
Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma., AM_12853:145 F 11687:145, Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2039983

STEAM laborid

Projekti eesmärk on võimaluste loomine disaini- ja kunstiainete sidumiseks matemaatika, tehnoloogiaõpetuse ja loodusteaduste õpetamisega (nn STEM ained – Science, Technology, Engineering, Mathematics) ja seeläbi toetada STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) metoodikate teket ja rakendamist erinevate haridusastmete koostöös. Loodusainete õppimine läbi kunsti ja disainmõtlemise tööriistade suurendavad õppijate ja õpetajate loovust, innovatsiooni, uute lahenduste teket ning üldpädevuste arendamist.

Projekti raames luuakse STEAM laborid (3D modelleerimise ja animeerimise ning multimeedia ja kujundusgraafika mobiilne labor) koolide ühiskasutusse ja koostatakse metoodilised õppevarad. Käesoleva projekti käigus arendatakse õppematerjale laborite eemärgipärase kasutamise toetamiseks järgmistes valdkondades:

  1. matemaatika sidumine disaini- ja kunstiainetega;
  2. loodusainete sidumine disaini- ja kunstiainetega;
  3. ajaloo sidumine disaini- ja kunstiainetega;
  4. IT ja tehnoloogiavaldkonnaga seotud valikainete sidumine disaini- ja kunstiainetega

Loodav õppevara on kättesaadav e-Koolikoti kaudu. 

Projektis osalevad: Tartu Kunstikool, Miina Härma Gümnaasium, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium

Meie koolist koostavad õpimaterjale järgmised õpetajad: Maiu Kaljuorg, Helin Semilarski, Helen Semilarski, Kirstin Karis, Kristi Kreutzberg, Liis Somelar ja Ivika Hiis. 

Projekti kestus: 01.01.2018–01.01.2021

Projekti tulemusi saad vaadata siit

Kevadel 2019 toimunud 11DP pilootprojekt “Taimedega värvimine” õpetaja Kirstin Karise juhendamisel
Taimedega värvitud kangad

OLULISEMAD LINGID

2019 Miina Härma Gümnaasium