Miina Härma

Miina Härma (1864–1941) oli teerajaja. Ta oli esimene eesti soost naishelilooja, esimene naisorelikunstnik ja esimene naisdirigent, üks esimese sinimustvalge lipu õmblejatest. Ta õpetas maailma esimeses eestikeelses gümnaasiumis aastatel 1917–1929 ja valiti 1939. aastal esimese naisena Tartu Ülikooli audoktoriks. Ta on valitud 20. sajandi 100 Eesti suurkuju hulka.

Miina Härma muusikaline pärand on lugupidamist vääriv – ta kirjutas üle 200 koorilaulu, oli dirigendiks kõikidel üldlaulupidudel, tema Karl Ferdinand Karlsoni sõnadele loodud „Tuljak“ kõnetab igat eestlast tänapäevalgi. Miina Härma „Tuljakule“ lõi tantsusammud Anna Raudkats ning sellisena on see iga üldtantsupeo grand finale.

Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma.
Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma., AM_12853:145 F 11687:145, Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2039983

Tugiteenused

Kooli tugispetsialistid toetavad õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid. Meie töö eesmärgiks on ennetada ja lahendada õpi- ning käitumisraskusi. Koostöös pere ja õpetajaskonnaga leiame igale õpilasele temale sobivaima toe. 

Tugispetsialistide poole pöördumiseks ei pea olema suurt muret või probleemi, millega ise enam hakkama ei saa. Alati võib pöörduda ka nõu saamiseks väiksemate murede või küsimuste korral või ka heade mõtete jagamiseks. 

MHG õpilaste toetamise poliitika

Sotsiaalpedagoog (7.–12. klass) ja karjäärikoordinaator Regita Saksing

Sotsiaalpedagoog nõustab ja jõustab, kui:

 • sul on mure oma mõtete, tunnete või tervise pärast;
 • sa tunned liigset ärevust, pinget või meeleolulangust;
 • sul on õppetööga seotud mured;
 • sa ei leia enam piisavalt motivatsiooni;
 • sul on raske kohaneda ja/või sõpru leida;
 • sul on mure mõne oma sõbra või lähedase inimese pärast.

Regita omab ka karjäärinõustaja kutset ning toetab õpilasi tulevikuplaanide tegemisel, aidates suurendada teadlikkust iseendast, hariduse ja tööturu võimalustest, püstitada eesmärke ning kavandada tegevusi nende eesmärkide saavutamiseks. Lisaks koordineerib kooli karjäärialast tegevust. 

Nõustamised sotsiaalsete oskuste arendamiseks, vaimse tervise toetamiseks ja karjääriplaanide tegemiseks toimuvad nii individuaalselt kui ka grupis. 

Telefon: +372 736 1924; +372 521 9119
E-post: Regita.Saksing@mhg.tartu.ee

Sotsiaalpedagoog (1.–6. klass) ja HEV koordinaator Gerli Puis

Sotsiaalpedagoog tegeleb: 

 • õpilaste vaimse tervise toetamisega;
 • KiVa programmi arendamisega I ja II kooliastmes;
 • sotsiaalsete oskuste õpetamisega individuaalselt- kui ka grupitöös;
 • hariduslike erivajadustega õpilaste toetamise ning nende; individuaalsete õppekavade koordineerimisega. 

Telefon: +372 5883 9030
E-post: Gerli.Puis@mhg.tartu.ee

Koolipsühholoog Maili Tirel

Koolipsühholoogi poole võib pöörduda suuremate ja väiksemate murede või küsimustega, mis puudutavad:

 • ärevust, meeleolumuutusi ja teisi vaimse tervise probleeme;
 • enesehinnangut;
 • õpimotivatsiooni ja -harjumusi;
 • stressi-, aja- ja enesejuhtimist;
 • üksildust. 

Lisaks tegeleb Maili andekate laste toetamise ning nende individuaalsete õppekavade koordineerimisega. 

Telefon: +372 736 1924
E-post: Maili.Tirel@mhg.tartu.ee

Kooliõde Henli Pindmaa

KOOLIÕE ÜLESANDED:

Haiguste ennetamine:

 1. Regulaarne õpilase tervise ja arengu jälgimine – tervisekontrollide läbiviimine I, III, VII ja X klassis ning lapsevanemale tagasiside andmine.
 2. Õpilaste immuniseerimine vastavalt kehtivale riiklikule immuniseerimiskavale ja teistele kehtivatele õigusaktidele.
  * 12-14  aasta vanuselt tütarlastele HPV (inimese papilloomiviiruse) vastane vaktsiin
  * 13 aasta vanuselt MMR 2 (leetrite, mumpsi ja punetiste vastane revaktsineerimine)
  * 15–16 aasta vanuselt DTL (difteeria-, teetanuse ja läkaköha) vastane III revaktsineerimine

Õpilase läbivaatus ja vaktsineerimine toimub lapsevanema nõusolekul. Vanemaid teavitatakse vajalikust läbivaatusest või vaktsineerimisest infolehega, mis tuleb tagastada allkirjastatult.
Täiendav info: www.terviseamet.ee ja www.vaktsineeri.ee

Esmaabi ja kriisiabi osutamine:

Esmaabi andmine õnnetusjuhtumite ja tervisehäirete korral ning vajadusel õpilaste nõustamine ja lapsevanema informeerimine.
Koolitervishoiuteenus ei sisalda haiguste ravi. Ravi vajava õpilase puhul teavitab kooliõde õpilast ja/või lapsevanemat vajadusest pöörduda perearsti või eriarsti poole.

Palume haiget last kooli mitte saata!

Tervisekabinet on avatud: E-R 8:30 – 15:00
Telefon: +375 5805 1106
E-post: ode@mhg.tartu.ee

OLULISEMAD LINGID

2019 Miina Härma Gümnaasium