Miina Härma

Miina Härma (1864–1941) oli teerajaja. Ta oli esimene eesti soost naishelilooja, esimene naisorelikunstnik ja esimene naisdirigent, üks esimese sinimustvalge lipu õmblejatest. Ta õpetas maailma esimeses eestikeelses gümnaasiumis aastatel 1917–1929 ja valiti 1939. aastal esimese naisena Tartu Ülikooli audoktoriks. Ta on valitud 20. sajandi 100 Eesti suurkuju hulka.

Miina Härma muusikaline pärand on lugupidamist vääriv – ta kirjutas üle 200 koorilaulu, oli dirigendiks kõikidel üldlaulupidudel, tema Karl Ferdinand Karlsoni sõnadele loodud „Tuljak“ kõnetab igat eestlast tänapäevalgi. Miina Härma „Tuljakule“ lõi tantsusammud Anna Raudkats ning sellisena on see iga üldtantsupeo grand finale.

Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma.
Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma., AM_12853:145 F 11687:145, Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2039983

Õppija profiil

Usume, et õpilane õpib kõige paremini, kui õpikogemused on pandud reaalse elu konteksti ning on seostatavad õpilase kogemustega. Õpetajatena mõjutame õppimist, pakkudes kaasahaaravaid ning globaalse kontekstiga seostatavaid õppetegevusi. Globaalne kontekst võimaldab õpilasel luua otseseid seoseid õpitud mõistete ja teadmiste vahel ning aitab kaasa õppija profiili omaduste arendamisele.

Õppija profiil koosneb kümnest omadusest, mis on kasutusel nii meie õpilaste kui õpetajate poolt, et juhtida ja motiveerida õppeprotsessi. Me tahame olla:

UURIV – Oskab õppida iseseisvalt ja teha koostööd, et leida uusi lahendusi.

TEADMISHIMULINE – Tahab teada saada uusi asju ja loob seoseid. Tunneb huvi meid ümbritseva vastu ja tegutseb pühendunult

MÕTLEJA – Mõtleb kriitiliselt ja analüüsib infot. On loov probleemide lahendamisel.

SUHTLEJA – Teeb koostööd ja kuulab hoolikalt teiste mõtteid. Väljendab end enesekindlalt ning arvestab teiste arvamustega.

PÕHIMÕTTEKINDEL – On aus ja lugupidav. Võtab vastutuse enda tegevuse ja selle tagajärgede eest.

AVATUD MEELEGA – Väärtustab enda ja teiste rahvaste kultuuri, traditsioone ning ajalugu

HOOLIV – On empaatiavõimeline ning märkab abivajajat.

JULGE – On enesekindel, et võtta vastu otsuseid ja tegutseda läbimõeldult eesmärgi nimel.

TASAKAALUSTATUD – Hoolitseb enda vaimse, füüsilise ja emotsionaalse tervise eest. PEEGELDAV – Analüüsib enda tugevusi ja nõrkusi, et püstitada uusi eesmärke ja liikuda nende suunas.

OLULISEMAD LINGID

2019 Miina Härma Gümnaasium