Miina Härma

Miina Härma (1864–1941) oli teerajaja. Ta oli esimene eesti soost naishelilooja, esimene naisorelikunstnik ja esimene naisdirigent, üks esimese sinimustvalge lipu õmblejatest. Ta õpetas maailma esimeses eestikeelses gümnaasiumis aastatel 1917–1929 ja valiti 1939. aastal esimese naisena Tartu Ülikooli audoktoriks. Ta on valitud 20. sajandi 100 Eesti suurkuju hulka.

Miina Härma muusikaline pärand on lugupidamist vääriv – ta kirjutas üle 200 koorilaulu, oli dirigendiks kõikidel üldlaulupidudel, tema Karl Ferdinand Karlsoni sõnadele loodud „Tuljak“ kõnetab igat eestlast tänapäevalgi. Miina Härma „Tuljakule“ lõi tantsusammud Anna Raudkats ning sellisena on see iga üldtantsupeo grand finale.

Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma.
Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma., AM_12853:145 F 11687:145, Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2039983

Ainekavad

1.–4. klass

Õppimise aluseks 1.–4. klassis on uurimisteemade plaan, mis põhineb Eesti põhikooli riiklikul õppekaval ning lähtub IBO Primary Years programme‘i õpetamisfilosoofiast. Uurimisteemade plaaniga saab tutvuda siin.

Ainealased teadmised omandatakse läbi uurimusliku õppe, kus erinevad õppeained on omavahel lõimitud, et kindlustada õpitu sügavam mõistmine ning oskus õpitud teadmisi üle kanda uude olukorda.

Miina Härma Gümnaasiumi 1.–4. klasside ainekavad:

5.–9. klass

10.–12. klass

Kohustuslikud kursused

  1. Keel ja kirjandus
  2. Kehaline kasvatus
  3. Kunstiained
  4. Loodusained
  5. Matemaatika
  6. Sotsiaalained
  7. Võõrkeeled
  8. Muud kursused

Valikkursused

Kõne ja väitlus

A2 hispaania keel algajatele

A2 prantsuse keel algajatele

A2 rootsi keel algajatele

A2 saksa keel algajatele

A2 saksa keel edasijõudnutele

A2 soome keel algajatele

Keele- ja kultuuripraktika välismaal

Ingliskeelne kirjandus 21. sajandil

Keynote

Business English

Mass Communication

Kordamiskursus inglise keele riigieksamiks

Kultuuriantropoloogia

Euroopa maade ja USA ajalugu

Tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat

Praktikum “Erinevad Eestid”

Psühholoogia

Tänapäeva filosoofia

Õpilasfirma

Andmete töötlemine ja tõlgendamine

Majandusmatemaatika elemendid

Planimeetria ja stereomeetria

Programmeerimine I

Programmeerimine II

Ettevalmistus TÜ meditsiinivaldkonda astumiseks

Kokandus

Karjääriplaneerimine

Pilatese algõpetus

OLULISEMAD LINGID

2019 Miina Härma Gümnaasium