Miina Härma

Miina Härma (1864–1941) oli teerajaja. Ta oli esimene eesti soost naishelilooja, esimene naisorelikunstnik ja esimene naisdirigent, üks esimese sinimustvalge lipu õmblejatest. Ta õpetas maailma esimeses eestikeelses gümnaasiumis aastatel 1917–1929 ja valiti 1939. aastal esimese naisena Tartu Ülikooli audoktoriks. Ta on valitud 20. sajandi 100 Eesti suurkuju hulka.

Miina Härma muusikaline pärand on lugupidamist vääriv – ta kirjutas üle 200 koorilaulu, oli dirigendiks kõikidel üldlaulupidudel, tema Karl Ferdinand Karlsoni sõnadele loodud „Tuljak“ kõnetab igat eestlast tänapäevalgi. Miina Härma „Tuljakule“ lõi tantsusammud Anna Raudkats ning sellisena on see iga üldtantsupeo grand finale.

Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma.
Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma., AM_12853:145 F 11687:145, Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2039983

Ainekavad

1.–4. klass

Õppimise aluseks 1.–4. klassis on uurimisteemade plaan, mis põhineb Eesti põhikooli riiklikul õppekaval ning lähtub IBO Primary Years programme‘i õpetamisfilosoofiast. Uurimisteemade plaaniga saab tutvuda siin.

Ainealased teadmised omandatakse läbi uurimusliku õppe, kus erinevad õppeained on omavahel lõimitud, et kindlustada õpitu sügavam mõistmine ning oskus õpitud teadmisi üle kanda uude olukorda.

Miina Härma Gümnaasiumi 1.–4. klasside ainekavad:

5.–9. klass

10.–12. klass

Uuendamisel

OLULISEMAD LINGID

2019 Miina Härma Gümnaasium