Miina Härma

Miina Härma (1864–1941) oli teerajaja. Ta oli esimene eesti soost naishelilooja, esimene naisorelikunstnik ja esimene naisdirigent, üks esimese sinimustvalge lipu õmblejatest. Ta õpetas maailma esimeses eestikeelses gümnaasiumis aastatel 1917–1929 ja valiti 1939. aastal esimese naisena Tartu Ülikooli audoktoriks. Ta on valitud 20. sajandi 100 Eesti suurkuju hulka.

Miina Härma muusikaline pärand on lugupidamist vääriv – ta kirjutas üle 200 koorilaulu, oli dirigendiks kõikidel üldlaulupidudel, tema Karl Ferdinand Karlsoni sõnadele loodud „Tuljak“ kõnetab igat eestlast tänapäevalgi. Miina Härma „Tuljakule“ lõi tantsusammud Anna Raudkats ning sellisena on see iga üldtantsupeo grand finale.

Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma.
Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma., AM_12853:145 F 11687:145, Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2039983

DigiYouth

Digiyouth on projekt, mis sai meie koolis alguse 2018/2019. õa sügisel, kui esimene lend õpilasi alustas rahvusvahelist koostööd õpilastega Soomest ja Lätist ning koostöös alustati tööd oma idufirmade ideedega. 2019/2020. õa sügisel alustas teine lend ning rahvusvaheliste partnerite hulka on lisandud õpilased Rootsist. Käesoleval õppeaastal osalevad projektis 12. klassi õpilased.

Projekti eesmärgid:

  1. Arendada Eesti, Läti, Rootsi ja Soome noorte ettevõtlikkust ja rahvusvahelise koostöö oskusi digiettevõtluse alal, toetades start-up-meetodite abil õpilasfirmade loomist ja tegevust;
  2. Toetada õpilasi kahe õppeaasta vältel ettevõtlussimulatsiooni  abil digitoodete, -teenuste või -lahenduste väljatöötamist tootearendusest turunduseni.

Meie koolist koordineerivad projektiga seotud tegevusi järgmised õpetajad: Janika Kaljula, Tiiu Müür ja Piret Tänav

Partnerid: Tartu Ülikooli Haridusuuenduskeskus, Turu Ülikooli Rauma õpetajahariduse üksus, Ventspilsi Linnavalitsus, Uppsala Ülikooli Gotlandi kampuse mängudisaini osakond.

Täpsem info: http://www.digiyouth.eu

OLULISEMAD LINGID

2019 Miina Härma Gümnaasium