Miina Härma

Miina Härma (1864–1941) oli teerajaja. Ta oli esimene eesti soost naishelilooja, esimene naisorelikunstnik ja esimene naisdirigent, üks esimese sinimustvalge lipu õmblejatest. Ta õpetas maailma esimeses eestikeelses gümnaasiumis aastatel 1917–1929 ja valiti 1939. aastal esimese naisena Tartu Ülikooli audoktoriks. Ta on valitud 20. sajandi 100 Eesti suurkuju hulka.

Miina Härma muusikaline pärand on lugupidamist vääriv – ta kirjutas üle 200 koorilaulu, oli dirigendiks kõikidel üldlaulupidudel, tema Karl Ferdinand Karlsoni sõnadele loodud „Tuljak“ kõnetab igat eestlast tänapäevalgi. Miina Härma „Tuljakule“ lõi tantsusammud Anna Raudkats ning sellisena on see iga üldtantsupeo grand finale.

Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma.
Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma., AM_12853:145 F 11687:145, Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2039983

MHG arengukava

Arengukava on aluseks MHG strateegiliste otsuste langetamisele, õppeaasta eesmärkide püstitamisele ja tegevuskava koostamisele. Arengukava koostamisel lähtusime oma senistest tegemistest ja headest kogemustest, planeerimisel arvestasime tulevikkuvaatavat IBO – ning Eesti haridus- ja teadusstrateegiat ning Tartu linna arengukava. Sellest lähtuvalt kujundasime arengusuunad järgmiseks kolmeks aastaks. Arengukava esimene osa tutvustab meie hetkeolukorda, tugevusi ja suuremaid muutusi eelmisel arenguperioodil. Arengukava teine osa sisaldab järgmisi tegevusplaane:

MHG arengukava 2020–2023.

OLULISEMAD LINGID

2019 Miina Härma Gümnaasium