Miina Härma

Miina Härma (1864–1941) oli teerajaja. Ta oli esimene eesti soost naishelilooja, esimene naisorelikunstnik ja esimene naisdirigent, üks esimese sinimustvalge lipu õmblejatest. Ta õpetas maailma esimeses eestikeelses gümnaasiumis aastatel 1917–1929 ja valiti 1939. aastal esimese naisena Tartu Ülikooli audoktoriks. Ta on valitud 20. sajandi 100 Eesti suurkuju hulka.

Miina Härma muusikaline pärand on lugupidamist vääriv – ta kirjutas üle 200 koorilaulu, oli dirigendiks kõikidel üldlaulupidudel, tema Karl Ferdinand Karlsoni sõnadele loodud „Tuljak“ kõnetab igat eestlast tänapäevalgi. Miina Härma „Tuljakule“ lõi tantsusammud Anna Raudkats ning sellisena on see iga üldtantsupeo grand finale.

Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma.
Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma., AM_12853:145 F 11687:145, Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2039983

Võõrkeelte oskus

Võõrkeelte oskus on kultuuridevaheliste erinevuste mõistmise ja austamise aluseks, mis tagab maailma rahumeelse, jätkusuutliku ja erinevate rahvaste vaimse ja materiaalse turvatunde ning majandusliku heaolu arengu. Võõrkeelte oskus on oluline seepärast, et vaid nii saab olla kontaktis ülemaailmsete kultuuri- ja majandusprotsesside ning ühiskondlike arengutega, omada eeldusi õpirändeks või tööga seotud mobiilsuseks. 

Kõigest sellest lähtuvalt on võõrkeelte õpetamise eesmärk MHG-s pakkuda õpilastele mitme võõrkeele õppimise võimalust. Seda toetab ka Euroopa Liidu keelepoliitika, mis on seisukohal, et Euroopa Liidu kodanikud peaksid lisaks emakeelele valdama veel vähemalt kahte võõrkeelt. 

KEELEPOLIITIKA EESMÄRK

Keelepoliitika dokument on välja töötatud koostöös kooli juhtkonna ja keeleõpetajatega ning läbi arutatud kooli õppenõukogus, õpilasesinduses ja hoolekogus. Antud dokumendi eesmärk on ülevaate andmine keelte õpetamise põhimõtetest MHG-s kõikide kooliastmete lõikes. Sellest dokumendist lähtuvad meie koolipere liikmed õpilaste keeleoskuse arendamisel.

MHG keelepoliitika dokumendiga saad tutvuda siin: Miina Härma Gümnaasiumi keelepoliitika

OLULISEMAD LINGID

2019 Miina Härma Gümnaasium