Miina Härma

Miina Härma (1864–1941) oli teerajaja. Ta oli esimene eesti soost naishelilooja, esimene naisorelikunstnik ja esimene naisdirigent, üks esimese sinimustvalge lipu õmblejatest. Ta õpetas maailma esimeses eestikeelses gümnaasiumis aastatel 1917–1929 ja valiti 1939. aastal esimese naisena Tartu Ülikooli audoktoriks. Ta on valitud 20. sajandi 100 Eesti suurkuju hulka.

Miina Härma muusikaline pärand on lugupidamist vääriv – ta kirjutas üle 200 koorilaulu, oli dirigendiks kõikidel üldlaulupidudel, tema Karl Ferdinand Karlsoni sõnadele loodud „Tuljak“ kõnetab igat eestlast tänapäevalgi. Miina Härma „Tuljakule“ lõi tantsusammud Anna Raudkats ning sellisena on see iga üldtantsupeo grand finale.

Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma.
Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma., AM_12853:145 F 11687:145, Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2039983

DP

IB Diploma Programme on rahvusvaheliselt tunnustatud õppekava 16-19-aastastele õpilastele, mille on välja töötanudInternational Baccalaureate® (IB) Organization (IBO). IB Diploma õppekava on kaheaastane stuudium (11.-12. klass), mis valmistab õpilasi ette ülikooliõpinguteks. See rahvusvaheliselt tunnustatud ja pidevalt arendatav õppekava on eelkõige suunatud motiveeritud õpilasele, kes tahab ja suudab õppida süvitsi talle huvipakkuvaid aineid, töötada iseseisvalt ja arendada end mitmekülgselt. Ühelt poolt on IBO eesmärgiks tagada õppurile kvaliteetne ettevalmistus edasiõppimiseks kõrgkoolides, teisalt aga arendada temas kriitilist mõtlemis- ja arutlusoskust, eneseanalüüsioskust ning erinevaid sotsiaalseid oskusi ja andeid klassiruumis ning sellest väljaspool. MHG pakub Diploma Programme’i alates 1. septembrist 2011. 

Õppetöö toimub valdavalt inglise keeles. Iga õpilane koostab endale oma õppekava, mis koosneb kuuest õppeainest (emakeelest, võõrkeelest, ühiskonnaainest, loodusainest, matemaatikast, visuaalkunstist või lisavalikainest). Lisaks sisaldab IB Diploma õppekava nn tuumikaineid:

  • Theory of Knowledge (TOK) – interdistsiplinaarne teadmiste teooria kursus, kus arutatakse, mis on teadmine, kuidas me õpime, miks me just niimoodi õpime
  • Extended Essay (EE) –  4000-sõnaline iseseisev uurimistöö 
  • Creativity-Action-Service (CAS) –  loovus, kehaline tegevus ja vabatahtlik töö

Diplomi saamiseks peab õpilane valima kolm ainet kõrgemal tasemel (HL) ja kolm standardtasemel (SL). 


MHG IB DP õppekava alusel pakutavad õppeained on:

GruppÕppeaineSLHL
Grupp 1: emakeeledeesti keel A (literature)++
 inglise keel A (language and literature)++
Grupp 2: võõrkeeledalgtase: hispaania, prantsuse+
 kesktase: vene keel, saksa keel, prantsuse keel++
Grupp 3: ühiskonnaainedajalugu++
 geograafia++
psühholoogia++
Grupp 4: eksperimentaal-teadusedbioloogia++
 füüsika++
 keemia++
Grupp 5: matemaatikamatemaatika (applications and interpretations)++
 matemaatika (analysis and approaches)++
Grupp 6: kunstiainedvisuaalkunstid++
6. aineks on võimalik võtta ka aine gruppidest 1, 3 või 4.   

*kool avab õppeaineid vastavalt vajadustele ja võimalustele.

Loe lähemalt MHG-s pakutavate õppeainete kohta siit

IB DP õppeprogramm lõpeb rahvusvaheliste eksamitega kõikides õppeainetes ning see annab keskharidust tõendava dokumendi, mida aktsepteeritakse nii Eestis kui mujal maailmas (Eesti riigieksameid lisaks sooritama ei pea). Head tulemused võimaldavad õppima asuda nii Eesti kui välismaa ülikoolides.

Vaata lisaks:  International Baccalaureate Organizationi koduleht, Haridus- ja Teadusministeeriumi info IB õppekava kohta

Lisainformatsioon: 

IB DP koordinaator
Ilmar Tammisto
ilmar.tammisto@mhg.tartu.ee
Tel: +372 736 1922

OLULISEMAD LINGID

2019 Miina Härma Gümnaasium