Miina Härma

Miina Härma (1864–1941) oli teerajaja. Ta oli esimene eesti soost naishelilooja, esimene naisorelikunstnik ja esimene naisdirigent, üks esimese sinimustvalge lipu õmblejatest. Ta õpetas maailma esimeses eestikeelses gümnaasiumis aastatel 1917–1929 ja valiti 1939. aastal esimese naisena Tartu Ülikooli audoktoriks. Ta on valitud 20. sajandi 100 Eesti suurkuju hulka.

Miina Härma muusikaline pärand on lugupidamist vääriv – ta kirjutas üle 200 koorilaulu, oli dirigendiks kõikidel üldlaulupidudel, tema Karl Ferdinand Karlsoni sõnadele loodud „Tuljak“ kõnetab igat eestlast tänapäevalgi. Miina Härma „Tuljakule“ lõi tantsusammud Anna Raudkats ning sellisena on see iga üldtantsupeo grand finale.

Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma.
Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma., AM_12853:145 F 11687:145, Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2039983

Õ-Õ (õpilasvahetus Tartu linnas)

ÕPILASVAHETUSE PROJEKT (Õ-Õ PROJEKT)

MHG poolt algatatud projekt 2011. aastast         

Projekti eesmärk on rakendada kogemusõpet.

Õpilasvahetus

  • arendab õpilaste sotsiaalseid oskusi ja tolerantsust;
  • õpetab toimetulekut võõras keskkonnas;
  • aitab kaasa õpilaste väärtushoiakute kujunemisele;
  • annab kogemuse, mille reflekteerimine aitab kaasa edaspidi planeerida õpilasvahetust välisriigis.

Projekti käigus suureneb erinevate koolide õpilaste sidusus, õpilasalgatuse korras on võimalikud erinevad ühisüritused ja –projektid.

Õpilaste vahetus erinevate koolide vahel toimub järgmistel põhimõtetel:

  • vahetused toimuvad Tartu linna koolide vahel;
  • vahetused toimuvad II või III veerandi esimese nädala jooksul (1 nädal korraga);
  • õpilasvahetusi korraldatakse III kooliastmes;
  • vahetusi korraldab arendusjuht.

Arendusjuhiga võib õpilasvahetuse kokku leppida ka Tartust väljaspool asuva kooli juht, kuid sel juhul korraldavad lapsevanemad ise lapse ööbimise ja täiskasvanu järelvalve õppetöövälisel ajal. Õpilasvahetused on toimunud järgmiste koolidega: Raatuse Gümnaasium, Veeriku Kool, Karlova Gümnaasium, Karlova Kool, Vene Lütseum, Mart Reiniku Kool, Katoliku Hariduskeskus, Kivilinna Kool, TERA, Tamme Kool, Variku Kool, Tallinna Inglise Kolledž.

OLULISEMAD LINGID

2019 Miina Härma Gümnaasium