Miina Härma

Miina Härma (1864–1941) oli teerajaja. Ta oli esimene eesti soost naishelilooja, esimene naisorelikunstnik ja esimene naisdirigent, üks esimese sinimustvalge lipu õmblejatest. Ta õpetas maailma esimeses eestikeelses gümnaasiumis aastatel 1917–1929 ja valiti 1939. aastal esimese naisena Tartu Ülikooli audoktoriks. Ta on valitud 20. sajandi 100 Eesti suurkuju hulka.

Miina Härma muusikaline pärand on lugupidamist vääriv – ta kirjutas üle 200 koorilaulu, oli dirigendiks kõikidel üldlaulupidudel, tema Karl Ferdinand Karlsoni sõnadele loodud „Tuljak“ kõnetab igat eestlast tänapäevalgi. Miina Härma „Tuljakule“ lõi tantsusammud Anna Raudkats ning sellisena on see iga üldtantsupeo grand finale.

Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma.
Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma., AM_12853:145 F 11687:145, Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2039983

Hindamisjuhend

Teadmiste, oskuste ja arusaamise hindamisega soovime anda tagasisidet õpilase arengu kohta, innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima, aidata kaasa õpilase enesehinnangu kujunemisele ja suunata õpilast edasise haridustee valikul. Hindamine aitab õpetajal suunata oma tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel. Käitumise ja hoolsuse hindamisega soovime toetada õpilase käitumise, hoiakute ja väärtushinnangute kujunemist.

MHG hindamisjuhend

Akadeemiline ausus

5.–9. klassi kokkuvõtvad hinded

OLULISEMAD LINGID

2019 Miina Härma Gümnaasium