Miina Härma

Miina Härma (1864–1941) oli teerajaja. Ta oli esimene eesti soost naishelilooja, esimene naisorelikunstnik ja esimene naisdirigent, üks esimese sinimustvalge lipu õmblejatest. Ta õpetas maailma esimeses eestikeelses gümnaasiumis aastatel 1917–1929 ja valiti 1939. aastal esimese naisena Tartu Ülikooli audoktoriks. Ta on valitud 20. sajandi 100 Eesti suurkuju hulka.

Miina Härma muusikaline pärand on lugupidamist vääriv – ta kirjutas üle 200 koorilaulu, oli dirigendiks kõikidel üldlaulupidudel, tema Karl Ferdinand Karlsoni sõnadele loodud „Tuljak“ kõnetab igat eestlast tänapäevalgi. Miina Härma „Tuljakule“ lõi tantsusammud Anna Raudkats ning sellisena on see iga üldtantsupeo grand finale.

Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma.
Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma., AM_12853:145 F 11687:145, Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2039983

IB programmid

Mis on The International Baccalaureate® (IB)? 

International Baccalaureate Organization (IBO) asutati aastal 1968 ning selle keskseks eesmärgiks on alati olnud parema maailma loomine läbi kõrgekvaliteetse hariduse.

IB koole on maailmas kõikjal. 2023. aasta novmebri seisu seisuga pakutakse maailmas kokku IB programmide alusel õpet 160 riigis ning rohkem kui 5700 koolis. Ligikaudu 15% nendest koolidest on tunnustatud, kui IB maailmakoolid (IB World Schools), mis pakuvad kõiki kolme IB programmi. Oleme uhked, et ka Miina Härma Gümnaasium kuulub nende koolide hulka.

Rohkem informatsiooni IB filosoofia ja programmide kohta leiab IBO kodulehelt.

IBO visioon

IBO eesmärk on arendada uurivaid, teadmishimulisi ja hoolivaid noori inimesi, kes aitavad luua paremat ning rahumeelsemat maailma läbi kultuuridevahelise mõistmise ja austuse. Selleks teeb IBO koostööd koolide, valitsuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, et luua väljakutset pakkuvaid ja rahvusvaheliselt sobivaid programme koos sisuka hindamissüsteemiga. Need programmid julgusavad õpilasi üle maailma saama aktiivseteksja kaastundlikeks inimesteks ning elukestvateks õppijateks, kes mõistavad, et ka neist erinevatel inimestel võib olla õigus.

IB õppija profiil

Kõik IB programmi pühenduvad õpilaste igakülgsele arendamise läbi õppija profiili elementide. IB õppija profiili eesmärk on arendada õppijaid, kes on:

  • Uurivad – omavad loomulikku uudishimu ning naudivad aktiivset õppimist
  • Teadmishimulised – omandavad sügavamad teadmised ja arendavad laiapõhjalisi arusaamu erinevatest õppeainetest
  • Mõtlejad – näitavad üles algatusjulgust ning kasutavad kriitilise mõtlemise strateegiaid ja loovust
  • Suhtlejad – mõistavad ning oskavad väljendada ideid ja jagada informatsiooni enesekindlalt ning loovalt
  • Põhimõttekindlad – käituvad ausalt ja õiglaselt ning võtavad vastutuse enda tegevuse eest
  • Avatud meelega – otsivad ja püüavad mõista erinevaid seidukohti ning on valmis sellest kogemusest õppima
  • Hoolivad – näitavad üles empaatiavõimet ja austust ning ka soovi viia läbi positiivseid muutusi nii teistes inimestes kui ka keskkonnas
  • Julged – suhtuvad tundmatusse olukorda ja ebakindlusesse julgusega ning soovivad avastada uusi ideid ja arusaamu
  • Tasakaalustatud eluviisiga – mõistavad intellektuaalse, füüsilise ja emotsionaalse tasakaalu olulisust
  • Ennast analüüsivad – annavad mõtestatud tagasisidet enda õppimiskogemusele

Rohkem infot IB õppija profiili kohta leiab IBO kodulehelt.

IB Miina Härma Gümnaasiumis

Miina Härma Gümnaasium on üks IB maailmakoolidest (IB World School).
Lisaks Eesti riiklikule õppekavale, mida me oleme järginud ja õpetanud juba rohkem kui 100 aastat, oleme koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tartu linnavalitsusega pakkunud ka rahvusvaheliselt tunnustatud IB Diploma Programme‘i alates 2011. aastast, IB Primary Years Programme‘i alates 2014. aastast ja IB Middle Years Programme‘i alates 2019.aastast.


Täpsema informatsiooni iga IB programmi ning selle õpetamisfilosoofia kohta leiate, kui vajutate allpoololevale programmi ikoonile. 

1.-4. klass5.-9. klassPreIB
10. klass
11.-12. klass

OLULISEMAD LINGID

2019 Miina Härma Gümnaasium