Miina Härma

Miina Härma (1864–1941) oli teerajaja. Ta oli esimene eesti soost naishelilooja, esimene naisorelikunstnik ja esimene naisdirigent, üks esimese sinimustvalge lipu õmblejatest. Ta õpetas maailma esimeses eestikeelses gümnaasiumis aastatel 1917–1929 ja valiti 1939. aastal esimese naisena Tartu Ülikooli audoktoriks. Ta on valitud 20. sajandi 100 Eesti suurkuju hulka.

Miina Härma muusikaline pärand on lugupidamist vääriv – ta kirjutas üle 200 koorilaulu, oli dirigendiks kõikidel üldlaulupidudel, tema Karl Ferdinand Karlsoni sõnadele loodud „Tuljak“ kõnetab igat eestlast tänapäevalgi. Miina Härma „Tuljakule“ lõi tantsusammud Anna Raudkats ning sellisena on see iga üldtantsupeo grand finale.

Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma.
Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma., AM_12853:145 F 11687:145, Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2039983

Liikuma Kutsuv Kool

Liikuma Kutsuv Kool (LKK)

Miina Härma Gümnaasium liitus projektiga kevadel 2020.

Projekti eesmärk on laste liikumisaktiivsuse kasv Eesti koolides. Liikuma kutsuvate koolide projekti veavad Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi liikumislabor, ühiskonnateaduste instituut ja MTÜ Koolitus- ja nõustamiskeskus HARED.

MHG meeskonda kuuluvad: Tiia Lepik, Eda Lemberg, Liis Somelar, Jannar Tähepõld, Tairo Talvis, Age Raimets, Tähti-Merike Kilk, Saime Aule, Marje Peedisson, Egle-Diana Keldt, Karin Kannerma, lapsevanemad Mari-Liis Viirsalu ja Janeli Virnas, õpilased: Margaret Matto 5.a, Liis Väljamäe 5.b, Anelle Elisabeth Birken 5.b, Getter Vodi 9.b, Gregor M. Pedak 9.a.

2021.-2022. õa oleme planeerinud:

 • Õpetajate koolitamine aktiivsete ainetundide läbiviimiseks
 • Läbi õppeaasta kõigile õpilastele kehalise kasvatuse õuetund
 • Uisutunnid kogu koolile
 • MHG 115. sünnipäeva raames kogu koolipere rongkäik Tartu linnas
 • Autovaba koolinädal 2X aastas
 • Madalseiklusraja valmimine
 • Liikumisradade värskendamine koolimajas
 • Koostöö partnerkooliga (Elva Gümnaasium)
 • Õuetunni piloteerimine I klassides II poolaastal
 • “1000 tundi õues” üritus algklassidele 2X aastas
 • Kogu koolipere kevadine õuesõppepäev (matk vms)

2022.-2023. õa oleme planeerinud:

Liikumisõpetus

Eesmärk: õpilastes liikumisharjumuste kujundamine

 • 5.kl õpilased peavad liikumispäevikut
 • Üks kehaline läbi aasta õues kõigis klassides, kus on 3 tundi nädalas (4.kl, 5.kl, 12.kl üks periood)
 • „1000 tundi õues“ algklassidele (Egle-Diana)
 • 23-30.09 Fotokonkurss „Vaimustav sügis“ algklassides. Vanematega sügist õue pildistama.
 • 26-30.09 spordinädal

Aktiivne ainetund

Eesmärk: õpilased juhivad liikumispauside tegevusi tundides

 • Õpilaste koolitamine. Koolitame 3.-6. klassidest igast 3 õpilast
 • Õpilaste tagasisides tunnile on liikumise kohta väide
 • 31. oktoober – 4. november õuesõppenädal. Üleskutse erinevates ainetundides koostada postreid, sloganeid jm, teha liikumiskalender. Jagada eelnevalt õpetajatele ideid.

Aktiivne vahetund

Eesmärk: õpilastel on võimalus vahetundide ajal mängida ja liikuda

 • Näituse 13 õpilaste liikumistunni piloteerimine ja tagasisidestamine
 • Iganädalased tantsuvahetunnid
 • Õuevahendite kastide sisustamine klassides
 • Keksukastid ja kleebised koolimajja
 • Madalseiklusraja aktiivne kasutamine

Õuetunnid ja liikumispäevad

 • Erinevad õppekäigud
 • Jätkuvad uisutunnid
 • 29.09  41. Tamme teatejooks
 • Kevadine spordipäev

Kootöövõrgustik

 • 7.10 Kaitseliidu militaarmatk õpetajatele

Harimine

 • Tutvustame kooli iganädalases infolehes liikumise kasulikkust ja jagame häid ideid, mida õpilased, õpetajad ja lapsevanemad enda tervema elu jaoks ära saavad teha (nn LKK nurgake) vt https://miinaharma.ee/infolehed/

Rohkem infot https://www.liikumakutsuvkool.ee/

OLULISEMAD LINGID

2019 Miina Härma Gümnaasium