Miina Härma

Miina Härma (1864–1941) oli teerajaja. Ta oli esimene eesti soost naishelilooja, esimene naisorelikunstnik ja esimene naisdirigent, üks esimese sinimustvalge lipu õmblejatest. Ta õpetas maailma esimeses eestikeelses gümnaasiumis aastatel 1917–1929 ja valiti 1939. aastal esimese naisena Tartu Ülikooli audoktoriks. Ta on valitud 20. sajandi 100 Eesti suurkuju hulka.

Miina Härma muusikaline pärand on lugupidamist vääriv – ta kirjutas üle 200 koorilaulu, oli dirigendiks kõikidel üldlaulupidudel, tema Karl Ferdinand Karlsoni sõnadele loodud „Tuljak“ kõnetab igat eestlast tänapäevalgi. Miina Härma „Tuljakule“ lõi tantsusammud Anna Raudkats ning sellisena on see iga üldtantsupeo grand finale.

Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma.
Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma., AM_12853:145 F 11687:145, Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2039983

Töö kogukonna heaks

Kogukonnapraktika Miina Härma Gümnaasiumis

Mis on kogukonnapraktika?

Kogukonnapraktika on väga oluline osa meie koolist, sest Miina Härma Gümnaasiumis kasvab põlvkond, kes muudab maailma paremaks. Kogukonnapraktika eesmärk on, et noored kasvaksid aktiivseteks ühiskonnas osalejateks ning saaksid aru, et nad on võimelised maailma paremaks kohaks muutma ja nende panus on oluline. Kogukonnapraktika on õpilastele kohustuslik ja see saab alguse klassiruumis koos õpetajaga ning laieneb koolist väljaspoole. Läbi selle arendavad õpilased oma akadeemilisi teadmisi, praktilisi- ja sotsiaalseid oskusi päris elu situatsioonides. Õpilane kasutab oma oskusi nagu näiteks: otsuste tegemine, probleemide lahendamine, vastutus, koostöö jne.

Kogukonnapraktika vormid:

Otsene: Õpilane tegeleb otseselt inimeste, loomade või keskkonnaga. Näiteks õpilane õpetab teist õpilast, käib loomade varjupaigas või kasvatab kooliaias taimi.

Kaudne: Õpilane ei pruugi otseselt kasu saajaga kohtuda muutub kogukonnas tänu nende tegevusele midagi. Näiteks kujundab õpilane kooli kodulehekülge, kujundab pildiraamatu keele õpetamiseks või hooldab kogukonnas taimi.

Toetuse avaldamine, kampaaniad, millegi eest seismine: Õpilane korraldab mingi kampaania või teavituse kogukonnas esineva probleemi kohta, et teavitada teisi inimesi. Näiteks teeb õpilane koolis kiusamisvastase kampaania või video prügisorteerimise kohta.

Uurimus: Õpilane kogub erinevatest allikatest infot, analüüsib andmeid ja kirjutab uurimuse, et midagi muuta. Näiteks kogub õpilane andmeid erinevate võimaluste kohta, kuidas prügi sorteerida ja leiab parima lahenduse või küsitleb teisi õpilasi koolitoidu teemal, et muuta menüüd.

Nõuded:

 • Soovituslik miinimum aeg on 5.–6. klassidel 7 tundi ning 7.–8. klassidel 15 tundi.
 • Õpilane leiab endale juhendaja, kes võib olla koolist või väljastpoolt kooli.
 • Õpilane peab aasta jooksul sooritama ühe praktika, mis võib toimuda nii koolis sees kui ka väljaspool.
 • Õpilane reflekteerib enda õpikogemust õpitulemuste kaudu, kasutades vähemalt kolme neist.
 • Õpilane reflekteerib oma kogemust ette antud küsimustiku kaudu, aga võib kasutada selleks endale meelepärast vormi (paber, video, veebis jne).
 • Juhendaja kinnitab õpilase praktika sooritatuks/mitte sooritatuks.
 • Kogukonnapraktika eest ei saa õpilane tasu (hinne, raha jne).
KlassidÕpitulemuste arv
reflektsioonis
Praktika soovituslik aeg
5.–6. klass37 tundi
7.–8. klass515 tundi

Õpitulemused:

1.      Enda tugevate külgede ja nõrkade külgede teadvustamine.
2.      Rahvusvahelise mõtlemise ja globaalsete arusaamade arendamine.
3.      Raskuste ületamine ja püsivus.
4.     Koostöö teiste õpilastega.
5.      Akadeemiline ausus ja eetiline tegevus.
6.      Ettevõtlikkuse arendamine.
7.      Uute oskuste õppimine.

Õpetaja/juhendaja roll:

 • Kogukonnapraktika juhendaja roll on toetada õpilast eesmärkide seadmisel.
 • Aidata õpilasel mõista, mis on kodanikuühiskond ja miks on oluline olla ühiskonnas aktiivne osaleja.
 • Noore suunamine ja toetamine tegevuste leidmisel. Pigem peegeldav kui juhtiv.
 • Kirjeldada õpilase tegevust ja kinnitada, et noor on praktika läbinud.

OLULISEMAD LINGID

2019 Miina Härma Gümnaasium