Miina Härma

Miina Härma (1864–1941) oli teerajaja. Ta oli esimene eesti soost naishelilooja, esimene naisorelikunstnik ja esimene naisdirigent, üks esimese sinimustvalge lipu õmblejatest. Ta õpetas maailma esimeses eestikeelses gümnaasiumis aastatel 1917–1929 ja valiti 1939. aastal esimese naisena Tartu Ülikooli audoktoriks. Ta on valitud 20. sajandi 100 Eesti suurkuju hulka.

Miina Härma muusikaline pärand on lugupidamist vääriv – ta kirjutas üle 200 koorilaulu, oli dirigendiks kõikidel üldlaulupidudel, tema Karl Ferdinand Karlsoni sõnadele loodud „Tuljak“ kõnetab igat eestlast tänapäevalgi. Miina Härma „Tuljakule“ lõi tantsusammud Anna Raudkats ning sellisena on see iga üldtantsupeo grand finale.

Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma.
Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma., AM_12853:145 F 11687:145, Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2039983

Põhikooli õppekava

Miina Härma Gümnaasium järgib eesti riiklikku õppekava, rakendades põhikoolis IBO (International Baccalaureate Organization) välja töötatud kaasaegset metoodikat uurimusliku õppe ja kujundava hindamise läbiviimiseks. Mõistepõhine uurimuslik õpe pakub õpilastele võimalusi näidata, mida nad teavad ja oskavad, õpetaja eesmärk on õpilast sel teel juhendada ning suunata õpilast oma tegevuse ja tulemuste üle reflekteerima.

1.−4. klassini tugineb uurimuslik õpe IB Primary Years Programme‘i (PYP) õpetamisfilosoofiale.  PYP’i filosoofia eesmärk on õppijate igakülgne arendamine teadmishimulisteks isiksusteks igas õppevaldkonnas ning ka väljaspool kooli. PYP’i eesmärk on toetada õpilaste akadeemilist, sotsiaalset ning vaimset arengut ning keskenduda avatud meele ja kõrgete isiklike väärtustega õpilaste arendamisele. PYP õpetab kasutama iseseisvaid õpioskusi ning julgustab õpilasi olema vastutustundlikud ja algatusvõimelised õppijad.

5.−9. klassis keskendutakse nii aineüleste kui ka sügavamate ainepõhiste teadmiste, oskuste ja arusaamise õpetamisele IB Middle Years Programme‘i (MYP) õpetamisfilosoofia kaudu. Tähtsal kohal on koolis õpitava rakendamine elulistes olukordades, seosed õpilast ümbritseva maailmaga. Erinevate õppeainete õppimine toimub põhimõistete ja seotud mõistete kaudu: põhimõisted võimaldavad luua ainetevahelisi ühendusi ja seotud mõisted sügavuti mõista konkreetset ainevaldkonda. Õppeprotsessi toetab kriteeriumipõhine hindamissüsteem, mis kirjeldab täpselt õppija taset ja ainealaseid osaoskusi ning võimaldab ise oma õppimist kujundada. 8.–9. klassis koostavad õpilased loovtöö ning sooritavad põhikooli lõpueksamid. Rahvusvahelises suunas on õppekeeleks inglise keel, õpilased lõpetavad põhikooli rahvusvaheliste eksamitega.

Miina Härma Gümnaasiumi õppekava

OLULISEMAD LINGID

2019 Miina Härma Gümnaasium