Miina Härma

Miina Härma (1864–1941) oli teerajaja. Ta oli esimene eesti soost naishelilooja, esimene naisorelikunstnik ja esimene naisdirigent, üks esimese sinimustvalge lipu õmblejatest. Ta õpetas maailma esimeses eestikeelses gümnaasiumis aastatel 1917–1929 ja valiti 1939. aastal esimese naisena Tartu Ülikooli audoktoriks. Ta on valitud 20. sajandi 100 Eesti suurkuju hulka.

Miina Härma muusikaline pärand on lugupidamist vääriv – ta kirjutas üle 200 koorilaulu, oli dirigendiks kõikidel üldlaulupidudel, tema Karl Ferdinand Karlsoni sõnadele loodud „Tuljak“ kõnetab igat eestlast tänapäevalgi. Miina Härma „Tuljakule“ lõi tantsusammud Anna Raudkats ning sellisena on see iga üldtantsupeo grand finale.

Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma.
Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma., AM_12853:145 F 11687:145, Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2039983

Huvigruppide koostöö

Oma igapäevases tegevuses teeme koostööd erinevate huvigruppidega ja koostööpartneritega. 

Õpilasesindus on kaasatud olulisemate koolielu küsimuste arutamisse ja otsustamisse. Õpilasesinduse kaudu on mitmed algatused saanud koolielu orgaaniliseks osaks (nt taimetoit kooli sööklas, kohviautomaat, koolikapid).   Lapsevanemate esindajad saavad koolielu korraldamisel kaasa rääkida hoolekogu kaudu. Vilistlastega peame sidet vilistlaskonnale suunatud infolehtede kaudu, mis ilmuvad 3–4 korda aastas. Vilistlaste esindaja osaleb hoolekogu töös. Veebruar on koolis vilistlaste kuu, mil kõigis klassides käivad vilistlased tunde andmas. Nimetatud huvigrupid saavad infot kooli tegevuste kohta ka igal nädalal ilmuvast infolehest.

Välised huvigrupid on kooli pidaja (linnavalitsus ja linnavalitsuse haridusoakond), Haridus- ja Teadusministeerium, IBO ja mitmed ülikoolid, kellega on meil sõlmitud koostöölepingud (Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool). 

Olulised on ka teised koostööpartnerid (teised Tartu koolid, mitmed gümnaasiumid üle Eesti, koolijuhtide piirkondlik ja üleriigiline esindusorganisatsioon, MTÜ Talendikeskus, Saksa saatkond Eestis jt.)

Meie kool osaleb mitmes üleriigilises programmis (Liikuma Kutsuv Kool, KiVa koolid, UNESCO Ühendkoolid).

OLULISEMAD LINGID

2019 Miina Härma Gümnaasium