Miina Härma

Miina Härma (1864–1941) oli teerajaja. Ta oli esimene eesti soost naishelilooja, esimene naisorelikunstnik ja esimene naisdirigent, üks esimese sinimustvalge lipu õmblejatest. Ta õpetas maailma esimeses eestikeelses gümnaasiumis aastatel 1917–1929 ja valiti 1939. aastal esimese naisena Tartu Ülikooli audoktoriks. Ta on valitud 20. sajandi 100 Eesti suurkuju hulka.

Miina Härma muusikaline pärand on lugupidamist vääriv – ta kirjutas üle 200 koorilaulu, oli dirigendiks kõikidel üldlaulupidudel, tema Karl Ferdinand Karlsoni sõnadele loodud „Tuljak“ kõnetab igat eestlast tänapäevalgi. Miina Härma „Tuljakule“ lõi tantsusammud Anna Raudkats ning sellisena on see iga üldtantsupeo grand finale.

Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma.
Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma., AM_12853:145 F 11687:145, Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2039983

Väärtuste õppekava

Kõik Miina Härma Gümnaasiumi inimesed on oma kooli üle uhked,  mõistavad ja kannavad meie ühiseid väärtusi ning tunnevad vastutust kooli visiooni elluviimise eest.

Ühistunnet aitavad süvendada ühised teklipäevad: 1. september (tarkusepäev), 14. oktoober (kooli sünnipäev), 9. veebruar (Miina Härma sünnipäev), 24. veebruar (Eesti Vabariigi aastapäev), 14. märts (emakeelepäev), 4. juuni (lipupäev), lõpumärkide jagamine, tuti- ja lõpuaktused ning muud kooli esindusüritused.

Koolipere liikmed kannavad teklipäevadel pidulikku riietust (soovitavalt sinise ja/või musta kombinatsioon valgega ja/või koolisümboolikaga riideesemed) ja kooli teklit.

Ülekooliliste üritustena toimuvad 1. septembri avaaktus, Tamme teatejooks, õpetajate päev, kooli sünnipäev, Euroopa keelte päev, vilistlaskuu, advendikontsert, jõulujumalateenistus, Miina Härma sünniaastapäev, kooliball 9.–12.klasside õpilastele, vabariigi aastapäeva aktus, kevadkontsert, kevadine spordipäev, tutiaktused, direktori vastuvõtt, lõpuaktused ja juhtkonna pressikonverentsid.

Liputseremoonia läbi kantakse edasi kooli ajaloolist pärandit, selles osalemine on privileeg.

Aktuste kõned: direktor 1. septembri avaaktusel, kooli sünnipäeva aktusel, vabariigi aastapäeva aktusel, 9. klasside ja 12. klasside lõpuaktustel; õppejuht 9. klasside ja 12. klasside tutiaktustel; arendusjuht 1.-4. klasside, 5.-8. klasside ja 10.-11. klasside üleminekuaktustel.

1.–4. klassi väärtuste õppekava katusteemad tulenevad IB PYP filosoofia raamistikust ja uurimisteemadest. Väärtused kinnistuvad läbi igapäevase õppija profiili rakendumise. Läbivalt toimuvad kõigis klassides praktilised vilistlastunnid ja KiVa tunnid.

1. klassi teema: Kus me asume ajas ja ruumis? 

Igapäevases koolielus kantakse vähemalt ühte koolivormi elementi.

 • Koolitee alguses ühine pildistamine Miina Härma kuju juures (klassijuhataja, huvijuht).
 • Kooli sünnipäevakuul ajalootund raamatukogus (raamatukogu juhataja).
 • Kooli sümbolitega tutvumine (direktor).

2. klassi teema: Kes me oleme? 

Igapäevases koolielus kantakse vähemalt ühte koolivormi elementi.

 • Kooli sünnipäevakuul kooli loojatega tutvumine (direktor).
 • Klassiõhtu teemal „Härma õpilase väärtused“, mida aitavad korraldada 6. klasside õpilased (klassijuhataja).
 • Eesti Vabariigi aastapäevaaktusel õpilase kõne, aktuse teadustajad ja lippurid (klassijuhataja ja huvijuht).

3. klassi teema: Kuidas me ennast väljendame? 

Igapäevases koolielus kantakse vähemalt ühte koolivormi elementi.

 • Kooli sünnipäevakuul kooli lood ja nende loomine (õppejuht).
 • Õpilased reklaamivad meediateema raames MHG-d (klassijuhataja).
 • Õpilased arendavad läbi õppija profiili eneseanalüüsioskusi (klassijuhataja).

4. klassi teema: Kuidas me ennast väljendame? 

 • Klassijuhataja tunnid (klassijuhataja).
 • Õpilased uurivad kooli kodulehelt väärtuste teemat ja koostavad töö “ Minu ja minu kooli väärtused” (klassijuhataja).
 • Õpilased koostavad kevadeks loovtöö ja esitlevad seda kooliperele ja lapsevanematele (klassijuhataja ja PYP koordinaator).

5.–9. klassi väärtuste õppekava katusteemad tulenevad kestliku arengu eesmärkidest ja õpilaste eakohasest arengust. Väärtused kinnistatakse läbi igapäevase õppe- ja huvitöö. Igas klassis lisandub vähemalt üks praktiline temaatiline tegevus. Läbivalt toimuvad kõigis klassides: direktori tund, vilistlastunnid, KiVa tunnid.

5. klassi teema: Ebavõrdsuse vähendamine. Tervis ja heaolu.

 • Eneseanalüüsi keskkonna loomine ja täitmine (huvijuht ja klassijuhataja).
 • Kogukonnapraktika sooritamine (huvijuht ja klassijuhataja).
 • Kohanemisküsimustik (arendusjuht).
 • Ühepäevane klassimatk (klassijuhataja).
 • Eesti ajaloo tundide raames kooli  asutamislugu, asutajate elulood; kooli ajalooga seotud paikade ja monumentidega seotud tuur Tartus (ajaloo õpetaja).
 • Eesti Vabariigi aastapäevaaktusel õpilase kõne, aktuse teadustajad ja lippurid (klassijuhataja ja huvijuht).

6. klassi teema: Jätkusuutlik energia. Sooline võrdõiguslikkus.

 • Eneseanalüüsi keskkonna täitmine (klassijuhataja).
 • Kogukonnapraktika sooritamine (huvijuht ja klassijuhataja).
 • RMK metsa istutamine ja/või metsateemaline õppekäik (loodusõpetuse õpetaja).
 • Teematund “Meie väärtused vs minu väärtused” (arendusjuht).
 • 2. klassile temaatilise klassiõhtu korraldamine teemal „Härma õpilase väärtused“ (klassijuhataja).
 • Kuni kahepäevane klassireis (klassijuhataja).

7. klassi teema: Säästev tarbimine ja tootmine. Kvaliteetne haridus. 

 • Kogukonnapraktika sooritamine (huvijuht ja klassijuhataja).
 • Kooli sünnipäeva korraldamine, tegevused õpilastele (klassijuhataja).
 • Õpilasvahetus Tartu linnas (arendusjuht).

8. klassi teema: Tööhõive ja majanduskasv. Vaesuse kaotamine.

 • Kogukonnapraktika sooritamine (huvijuht ja klassijuhataja).
 • Arutelud kooli arendamise teemadel, tagasiside (arendusjuht).
 • Karjääritund alaealise tööturule sisenemise nõuetest ja õigustest (karjäärikoordinaator).
 • 5.-8. klasside jõulupeo korraldamine (klassijuhataja ja huvijuht).
 • 9. klassi tuti- ja lõpuaktuse korraldamine (klassijuhataja, huvijuht).
 • Õpilasvahetus Tartu linnas (arendusjuht).

9. klassi teema: Jätkusuutlikud linnad ja asumid. Eeskujuks olemine.

 • Loovtööde koostamine ja pidulik esitlus lapsevanematele ja 8. klasside õpilastele (klassijuhataja ja MYP koordinaator).
 • Osalemine gümnaasiumiastme jõulupeol ja ballil (klassijuhataja ja huvijuht).
 • Valikute tegemine. Varjunädal gümnaasiumis (õppejuht, IB-koordinaator); karjääritunnid, avatud uste päevad (karjäärikoordinaator, õppejuht); juhtkonna pressikonverents  õpilastele ja lapsevanematele ühiskatsete ja gümnaasiumiõpingute teemal.
 • Eesti Vabariigi aastapäevaaktusel õpilase kõne, aktuse teadustajad ja lippurid (klassijuhataja ja huvijuht).

10.–12. klassi väärtuste õppekava katusteemad tulenevad kooli filosoofiast.

Läbivalt toimuvad kõigis klassides vilistlastunnid

10. klassi teema: Kogukonnaks kasvamine, meie-tunde kujunemine.

 • Augustis tutvumispäev(ad) (huvijuht).
 • Teklite tellimine. 1. septembril klassipiltide tegemine Miina Härma kuju juures (huvijuht, klassijuhatajad).
 • Tähendusliku õppe tunnid, e-portfoolio, ajalooplokid (tugispetsialistid, direktor, õppejuht, arendusjuht, huvijuht).
 • Rebasteks löömine 12. klasside poolt (huvijuht).
 • Lennu väljasõit sügisel (klassijuhataja).
 • Uute 10. klasside tutvustamine MHG Instagramis ja/või infolehes (huvijuht).
 • Sõrmuste üritus, vilistlase esitluses Hamleti monoloogi kuulamine (huvijuht).
 • Kooli ajaloo käsitlemine Eesti ajaloo kursuste raames (ajaloo õpetaja).
 • Avatud uste päevade korraldamine järgmisele lennule (huvijuht, õppejuht).

11. klassi teema: Vastutuse võtmine, julgus.

 • 10. klasside tutvumispäeva(de) korraldamine augustis (huvijuht).
 • Jõulupeo korraldamine (klassijuhataja ja huvijuht).
 • Tartu Rahu üritusel osalemine (huvijuht).
 • Eesti lipu päeva tähistamine (huvijuht).
 • Inglise kirjanduse kursuse raames Hamleti monoloogi õppimine (inglise keele õpetaja).
 • Kooli lõpumärgi tellimine (huvijuht).
 • Võõrkeelereis (klassijuhataja, võõrkeele õpetajad).
 • Arutelud kooli arendamise teemadel, tagasiside (arendusjuht).
 • 12. klassidele tuti- ja lõpuaktuse korraldamine (klassijuhataja ja huvijuht).

12. klassi teema: Kogenud ja teed näitavad.

 • 1. septembril 1. klasside õpilaste aktusele viimine, kingituse tegemine (klassijuhataja ja huvijuht).
 • Uute 10. klasside õpilaste rebasteks löömine (klassijuhataja ja huvijuht).
 • Õpetajate päeva korraldamine (klassijuhataja ja huvijuht).
 • Vargamäe ja Tallinna õppeekskursioon abiturientidele (eesti keele ja kirjanduse õpetajad).
 • Valikute tegemine, tudengi- ja töövarjuks käimine, ülikoolide avatud uste päevad, karjääritunnid jms (karjäärikoordinaator).
 • Eesti Vabariigi aastapäevaaktusel õpilase kõne, aktuse teadustajad ja lippurid (klassijuhataja ja huvijuht).
 • Tutipäeval külaskäik Peeter Põllu ja Jaan Tõnissoni monumentide juurde (huvijuht).
 • MHG väärtuspõhised iseloomustused lõpuaktusel  (klassijuhatajad).
 • Kooli hõbesõle ja nimelise Woochi käekellaga silmapaistvamate lõpetajate tunnustamine lõpuaktusel (juhtkond ja õppenõukogu).
 •  „Ta lendab mesipuu poole…“ ja „Tuljak“ lõpuaktusel (muusika- ja tantsuõpetajad).

Rahvusvaheliste klasside õpilastele lisanduvad:

 • Septembris juhtkonna pressikonverents (arendusjuht).
 • Uuele õpilasele Study-Buddy (mentorõpilane).
 • MHG asutamislugu, asutajate elulood; kooli ajalooga seotud paikade ja monumentidega seotud tuur Tartus (klassijuhataja).
 • Eesti kultuuri tutvustav retk, õppekäik vm, nt ERMi (klassijuhataja).
 • Matkad ja reisid toimuvad Eestimaal ja tutvustavad eesti loodust ja kultuuri (klassijuhataja).
 • 1.-4.e klasside kevadine piknik koos lapsevanematega kooli aias (klassijuhatajad).
 • Üks kord aastas toimub ülekooliline rahvuskultuuri õhtu, kus rahvusvaheliste klasside õpilased ja lapsevanemad tutvustavad oma kultuuri (klassijuhatajad, õpilasesindus).

OLULISEMAD LINGID

2019 Miina Härma Gümnaasium