Miina Härma

Miina Härma (1864–1941) oli teerajaja. Ta oli esimene eesti soost naishelilooja, esimene naisorelikunstnik ja esimene naisdirigent, üks esimese sinimustvalge lipu õmblejatest. Ta õpetas maailma esimeses eestikeelses gümnaasiumis aastatel 1917–1929 ja valiti 1939. aastal esimese naisena Tartu Ülikooli audoktoriks. Ta on valitud 20. sajandi 100 Eesti suurkuju hulka.

Miina Härma muusikaline pärand on lugupidamist vääriv – ta kirjutas üle 200 koorilaulu, oli dirigendiks kõikidel üldlaulupidudel, tema Karl Ferdinand Karlsoni sõnadele loodud „Tuljak“ kõnetab igat eestlast tänapäevalgi. Miina Härma „Tuljakule“ lõi tantsusammud Anna Raudkats ning sellisena on see iga üldtantsupeo grand finale.

Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma.
Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma., AM_12853:145 F 11687:145, Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2039983

Väärtuste õppekava

Kõik Miina Härma Gümnaasiumi inimesed on oma kooli üle uhked,  mõistavad ja kannavad meie ühiseid väärtusi ning tunnevad oma vastutust kooli visiooni elluviimise eest.

Igal lennul on nn katusteema, millest oma tegemistes lähtuda.

Teklipäevad: 1. september (tarkusepäev); 14. oktoober (MHG sünnipäev); 9. veebruar (Miina Härma sünnipäev); sõrmuste jagamine; 24. veebruar (vabariigi aastapäev); 14. märts (emakeelepäev); 4. juuni (lipupäev); lõpumärkide jagamine; tuti- ja lõpuaktused. Kooli esindusüritused. NB! Teklipäeval kannavad teklit MHG õpetajad ja õpilased!

Ülekoolilised üritused: 1. septembri avaaktus, Tamme teatejooks, õpetajate päev, kooli sünnipäev, Euroopa keelte päev, vilistlaskuu, advendikontsert, jõuluteenistus, Miina Härma sünniaastapäev, kooliball 9.-12.klasside õpilastele, vabariigi aastapäeva aktus, Euroopa päev, kevadkontsert, kevadine spordipäev, tutiaktused, direktori vastuvõtt, lõpuaktused. Juhtkonna pressikonverentsid.

Koolivormi kandmise hea tava: koolipere liikmed kannavad teklipäevadel pidulikku sini-must-valget värvikombinatsiooni, kooli sümboolikaga riideid ja kooli teklit.

Liputseremoonia läbi kantakse edasi kooli ajaloolist pärandit, selles osalemine on privileeg.

Kooli ajalooplokk, koolilood ja traditsioonid on lahti kirjutatud kooli kodulehel.

e-klassidele lisanduvad allpoololevad tegevused:

 • Uuele õpilasele Study-Buddy (mentorõpilane).
 • MHG asutamislugu, asutajate elulood; kooli ajalooga seotud paikade ja monumentidega seotud tuur Tartus (klassijuhataja).
 • Eesti kultuuri tutvustav retk, õppekäik vm, nt ERMi (klassijuhataja).
 • Matkad ja reisid toimuvad Eestimaal ja tutvustavad eesti loodust ja kultuuri (klassijuhataja).
 • Üks kord aastas toimub ülekooliline rahvuskultuuri õhtu, kus e-klasside õpilased ja lapsevanemad tutvustavad oma kultuuri (e-klasside klassijuhatajad).

ALGKLASSID Katusteemad tulenevad PYP-õppekavast. Väärtused kinnistuvad läbi igapäevase õppija profiili rakendumise.

Läbivalt toimuvad kõigis klassides vilistlastunnid ja KiVa tunnid.

Igapäevases koolielus kantakse vähemalt ühte koolivormi elementi.

1. klassi teema: Kus me asume ajas ja ruumis? 

 • Koolitee alguses ühine pildistamine Miina Härma kuju juures (huvijuht).
 • Kooli sünnipäevanädalal ajalootund raamatukogus (raamatukogu juhataja).
 • Kooli sümbolitega tutvumine (direktor).

2. klassi teema: Kes me oleme? 

 • Kooli sünnipäevanädalal kooli loojatega tutvumine (direktor).
 • Teematund “Kooli väärtused vs minu väärtused” (arendusjuht).

3. klassi teema: Kuidas me ennast väljendame? 

 • Kooli sünnipäevanädalal kooli lood ja nende loomine (õppejuht).
 • Mida tähendab kooli filosoofia (arendusjuht).
 • Õpilased reklaamivad MHG-d (klassijuhataja).
 • Matk Kõrvekülla, Miina Härma lood (klassijuhataja).

4. klassi teema: Kuidas me ennast väljendame? 

 • Õpilased uurivad kooli kodulehelt väärtuste teemat ja kirjutavad oma uurimuse põhjal essee  “ Minu ja minu kooli väärtused” (klassijuhataja).
 • Matk Kõrvekülla, Miina Härma lood (klassijuhataja).

PÕHIKOOLI KLASSID Katusteemad tulenevad kestliku arengu eesmärkidest, õpilaste eakohasest arengust. Väärtused kinnistatakse läbi igapäevase õppe- ja huvitöö. Igas klassis lisandub vähemalt üks praktiline temaatiline tegevus.

Läbivalt toimuvad kõigis klassides: direktori tund; vilistlastunnid, KiVa tunnid; IDU – interdistsiplinaarne tund igas klassis kooli ajaloo teemal, lõimituna nt keeleõppega. “Teeme ära!” talgupäeval osalemine.

5.-8. klassides toimub kogukonnapraktika.
7.-9. klassid osalevad globaalsel kogukonnaüritusel “My Actions Matter!”.
9. klassides valmivad loovtööd.

5. klassi teema: Ebavõrdsuse vähendamine. Tervis ja heaolu.

 • Kohanemisküsimustik (sotsiaalpedagoog).
 • 1−päevane klassimatk (klassijuhataja).
 • RMK metsa istutamine (loodusõpetuse õpetaja).
 • Eesti ajaloo raames MHG asutamislugu, asutajate elulood; kooli ajalooga seotud paikade ja monumentidega seotud tuur Tartus (ajaloo õpetaja).

6.klassi teema: Jätkusuutlik energia. Sooline võrdõiguslikkus.

 • RMK metsa istutamine (loodusõpetuse õpetaja).
 • Liitumine Rohelise Kooli projektiga (projektijuht).
 • 2−päevane klassi väljasõit (klassijuhataja).
 • Teematund “Meie väärtused vs minu väärtused” (arendusjuht).

7. klassi teema: Säästev tarbimine ja tootmine. Kvaliteetne haridus. 

 • Kooli sünnipäeva korraldamine, tegevused õpilastele (klassijuhataja)
 • Õpilasvahetus Tartu linnas (arendusjuht).

8. klassi teema: Tööhõive ja majanduskasv. Vaesuse kaotamine.

 • KiVa−päevade korraldamine, noorematele õpilastele tundide andmine (sotsiaalpedagoog, huvijuht)
 • Kevadise talgupäeva ühe osa korraldamine (huvijuht).
 • Arutelud kooli arendamise teemadel, tagasiside (arendusjuht).
 • Karjääritund alaealise tööturule sisenemise nõuetest ja õigustest (karjäärikoordinaator).
 • 9. klassi tuti- ja lõpuaktuse korraldamine (klassijuhataja, huvijuht).
 • Õpilasvahetus Tartu linnas (arendusjuht).

9. klassi teema: Jätkusuutlikud linnad ja asumid. Eeskujuks olemine.

 • Loovtööde pidulik esitlus lapsevanematele ja 7.-8. klasside õpilastele.
 • Osalemine gümnaasiumiastme jõulupeol ja ballil.
 • Valikute tegemine. Varjunädal gümnaasiumis (õppejuht, IB-koordinaator); karjääritunnid, avatud uste päevad (karjäärikoordinaator, õppejuht); juhtkonna pressikonverents  õpilastele ja lapsevanematele ühiskatsete ja gümnaasiumiõpingute teemal.
 • Võimalusel ekskursioon Peterburi ja Kroonlinna, Miina Härma jaoks olulistesse paikadesse (klassijuhataja).

GÜMNAASIUMIKLASSID Katusteemad tulenevad kooli filosoofiast.

Läbivalt toimuvad kõigis klassides: direktori tund; vilistlastunnid, “Teeme ära!” talgupäeval osalemine; globaalse kogukonnaürituse “My Actions Matter!” väljakutsed.

Kõiki üritusi korraldavad lennud ja lennule.

10. klassi teema: Kogukonnaks kasvamine, meie-tunde kujunemine.

 • Augustis tutvumispäev (huvijuht).
 • Teklite tellimine, statuut. 1. septembril pidulik kätteandmine abiturientide poolt klassipiltide tegemisel Miina Härma kuju juures (huvijuht, klassijuhatajad).
 • Tähendusliku õppe tunnid, e-portfoolio, ajalooplokid (õppejuht).
 • Rebasteks löömine 12. klasside poolt (huvijuht).
 • Lennu väljasõit sügisel (klassijuhataja).
 • Uute 10. klasside tutvustamine Tabula Rasas ja infolehes (huvijuht).
 • Sõrmuste üritus, vilistlase esitluses Hamleti monoloogi kuulamine (huvijuht).
 • Eesti ajaloo käsitlemine (ajaloo õpetaja).
 • Avatud uste päevade korraldamine järgmisele lennule (huvijuht, õppejuht).
 • Riigikaitseõpetus (riigikaitse õpetaja).

11. klassi teema: Vastutuse võtmine, julgus.

 • 10. klasside tutvumispäeva korraldamine augustis (huvijuht).
 • Jõulupeo korraldamine (klassijuhataja).
 • Eesti lipu päeva tähistamine (huvijuht).
 • Tartu Rahu üritusel osalemine (huvijuht).
 • Inglise kirjanduse kursuse raames Hamleti monoloogi õppimine (inglise keele õpetaja).
 • Kooli lõpumärgi tellimine (huvijuht).
 • CAS, kooli heaks panustamine (CAS−koordinaator).
 • Võõrkeelereis (klassijuhataja, võõrkeele õpetajad).
 • Arutelud kooli arendamise teemadel, tagasiside (arendusjuht).
 • 12. klasside tuti- ja lõpuaktuse korraldamine (huvijuht).

12. klassi teema: Kogenud ja teed näitavad.

 • 1. septembril 1. klasside õpilaste kooli toomine ja uutele gümnasistidele teklite pähe panemine (huvijuht, klassijuhatajad).
 • Uute 10. klasside õpilaste vastuvõtt kooli, rebasteks löömine (huvijuht).
 • Õpetajate päeva korraldamine (huvijuht, klassijuhatajad).
 • Vargamäe ja Tallinna õppeekskursioon abiturientidele (eesti keele ja kirjanduse õpetajad).
 • Valikute tegemine, tudengi- ja töövarjuks käimine, ülikoolide avatud uste päevad, karjääritunnid jms (karjäärikoordinaator).
 • Tutipäeval külaskäik Peeter Põllu ja Jaan Tõnissoni monumentide juurde (huvijuht).
 • MHG väärtuspõhised iseloomustused lõpuaktusel  (klassijuhatajad).
 • Lõpumärgi kätteandmine, kooli hõbesõlega tunnustamine (direktor).
 •  „Ta lendab mesipuu poole…“ ja „Tuljak“ lõpuaktusel (muusika- ja tantsuõpetajad).

OLULISEMAD LINGID

2019 Miina Härma Gümnaasium