Miina Härma

Miina Härma (1864–1941) oli teerajaja. Ta oli esimene eesti soost naishelilooja, esimene naisorelikunstnik ja esimene naisdirigent, üks esimese sinimustvalge lipu õmblejatest. Ta õpetas maailma esimeses eestikeelses gümnaasiumis aastatel 1917–1929 ja valiti 1939. aastal esimese naisena Tartu Ülikooli audoktoriks. Ta on valitud 20. sajandi 100 Eesti suurkuju hulka.

Miina Härma muusikaline pärand on lugupidamist vääriv – ta kirjutas üle 200 koorilaulu, oli dirigendiks kõikidel üldlaulupidudel, tema Karl Ferdinand Karlsoni sõnadele loodud „Tuljak“ kõnetab igat eestlast tänapäevalgi. Miina Härma „Tuljakule“ lõi tantsusammud Anna Raudkats ning sellisena on see iga üldtantsupeo grand finale.

Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma.
Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma., AM_12853:145 F 11687:145, Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2039983

Väärtuste õppekava

Kõik Miina Härma Gümnaasiumi inimesed on oma kooli üle uhked,  mõistavad ja kannavad meie ühiseid väärtusi ning tunnevad vastutust kooli visiooni elluviimise eest.

Ühistunnet aitavad süvendada ühised teklipäevad: 1. september (tarkusepäev), 14. oktoober (kooli sünnipäev), 9. veebruar (Miina Härma sünnipäev), 24. veebruar (Eesti Vabariigi aastapäev), 14. märts (emakeelepäev), 4. juuni (lipupäev), lõpumärkide jagamine, tuti- ja lõpuaktused ning muud kooli esindusüritused.

Koolipere liikmed kannavad teklipäevadel pidulikku riietust (soovitavalt sinise ja/või musta kombinatsioon valgega ja/või koolisümboolikaga riideesemed) ja kooli teklit.

Ülekooliliste üritustena toimuvad 1. septembri avaaktus, Tamme teatejooks, õpetajate päev, kooli sünnipäev, Euroopa keelte päev, vilistlaskuu, advendikontsert, jõulujumalateenistus, Miina Härma sünniaastapäev, kooliball 9.–12.klasside õpilastele, vabariigi aastapäeva aktus, kevadkontsert, kevadine spordipäev, tutiaktused, direktori vastuvõtt, lõpuaktused ja juhtkonna pressikonverentsid.

Liputseremoonia läbi kantakse edasi kooli ajaloolist pärandit, selles osalemine on privileeg.

Aktuste kõned: direktor 1. septembri avaaktusel, kooli sünnipäeva aktusel, vabariigi aastapäeva aktusel, 9. klasside ja 12. klasside lõpuaktustel; õppejuht 9. klasside ja 12. klasside tutiaktustel; arendusjuht 1.-4. klasside, 5.-8. klasside ja 10.-11. klasside üleminekuaktustel.

1.–4. klassi väärtuste õppekava katusteemad tulenevad IB PYP filosoofia raamistikust ja uurimisteemadest. Väärtused kinnistuvad läbi igapäevase õppija profiili rakendumise. Läbivalt toimuvad kõigis klassides praktilised vilistlastunnid ja KiVa tunnid. Igapäevases koolielus kantakse vähemalt ühte koolivormi elementi.

1. klassi teema: Kus me asume ajas ja ruumis? 

 • Koolitee alguses ühine pildistamine Miina Härma kuju juures (huvijuht);
 • Kooli sünnipäevakuul ajalootund raamatukogus (raamatukogu juhataja);
 • Kooli sümbolitega tutvumine (direktor).

2. klassi teema: Kes me oleme? 

 • Kooli sünnipäevakuul kooli loojatega tutvumine (direktor);
 • Teematund “Kooli väärtused vs minu väärtused” (arendusjuht).

3. klassi teema: Kuidas me ennast väljendame? 

 • Kooli sünnipäevakuul kooli lood ja nende loomine (õppejuht);
 • Mida tähendab kooli filosoofia (arendusjuht);
 • Õpilased reklaamivad meediateema raames MHG-d (klassijuhataja);

4. klassi teema: Kuidas me ennast väljendame? 

 • Õpilased uurivad kooli kodulehelt väärtuste teemat ja koostavad töö “ Minu ja minu kooli väärtused” (klassijuhataja);
 • Miina Härma sünniaastapäeva kuul matk Kõrvekülla (klassijuhataja).

5.–9. klassi väärtuste õppekava katusteemad tulenevad kestliku arengu eesmärkidest ja õpilaste eakohasest arengust. Väärtused kinnistatakse läbi igapäevase õppe- ja huvitöö. Igas klassis lisandub vähemalt üks praktiline temaatiline tegevus. Läbivalt toimuvad kõigis klassides: direktori tund; vilistlastunnid, KiVa tunnid. 5.–8. klassides toimub kogukonnapraktika. 9. klassis valmivad loovtööd.

5. klassi teema: Ebavõrdsuse vähendamine. Tervis ja heaolu.

 • Kohanemisküsimustik (arendusjuht);
 • Ühepäevane klassimatk (klassijuhataja);
 • Eesti ajaloo tundide raames kooli  asutamislugu, asutajate elulood; kooli ajalooga seotud paikade ja monumentidega seotud tuur Tartus (ajaloo õpetaja).

6. klassi teema: Jätkusuutlik energia. Sooline võrdõiguslikkus.

 • RMK metsa istutamine (loodusõpetuse õpetaja);
 • Kahepäevane klassi väljasõit (klassijuhataja);
 • Teematund “Meie väärtused vs minu väärtused” (arendusjuht).

7. klassi teema: Säästev tarbimine ja tootmine. Kvaliteetne haridus. 

 • Kooli sünnipäeva korraldamine, tegevused õpilastele (klassijuhataja);
 • Õpilasvahetus Tartu linnas (arendusjuht).

8. klassi teema: Tööhõive ja majanduskasv. Vaesuse kaotamine.

 • KiVa−päevade korraldamine, noorematele õpilastele tundide andmine (sotsiaalpedagoog, huvijuht);
 • Arutelud kooli arendamise teemadel, tagasiside (arendusjuht);
 • Karjääritund alaealise tööturule sisenemise nõuetest ja õigustest (karjäärikoordinaator);
 • 9. klassi tuti- ja lõpuaktuse korraldamine (klassijuhataja, huvijuht);
 • Õpilasvahetus Tartu linnas (arendusjuht).

9. klassi teema: Jätkusuutlikud linnad ja asumid. Eeskujuks olemine.

 • Loovtööde pidulik esitlus lapsevanematele ja 8. klasside õpilastele;
 • Osalemine gümnaasiumiastme jõulupeol ja ballil;
 • Valikute tegemine. Varjunädal gümnaasiumis (õppejuht, IB-koordinaator); karjääritunnid, avatud uste päevad (karjäärikoordinaator, õppejuht); juhtkonna pressikonverents  õpilastele ja lapsevanematele ühiskatsete ja gümnaasiumiõpingute teemal.

10.–12. klassi väärtuste õppekava katusteemad tulenevad kooli filosoofiast.

Läbivalt toimuvad kõigis klassides: vilistlastunnid, heategevuslik üritus (talgupäev, kooliüritusele kaasaaitamine vms).

10. klassi teema: Kogukonnaks kasvamine, meie-tunde kujunemine.

 • Augustis tutvumispäev(ad) (huvijuht);
 • Teklite tellimine. 1. septembril klassipiltide tegemine Miina Härma kuju juures (huvijuht, klassijuhatajad);
 • Tähendusliku õppe tunnid, e-portfoolio, ajalooplokid (tugispetsialistid, direktor, õppejuht, arendusjuht, huvijuht);
 • Rebasteks löömine 12. klasside poolt (huvijuht);
 • Lennu väljasõit sügisel (klassijuhataja);
 • Uute 10. klasside tutvustamine Tabula Rasas või infolehes (huvijuht);
 • Sõrmuste üritus, vilistlase esitluses Hamleti monoloogi kuulamine (huvijuht);
 • Kooli ajaloo käsitlemine Eesti ajaloo kursuste raames (ajaloo õpetaja);
 • Avatud uste päevade korraldamine järgmisele lennule (huvijuht, õppejuht);
 • Riigikaitseõpetus (riigikaitse õpetaja).

11. klassi teema: Vastutuse võtmine, julgus.

 • 10. klasside tutvumispäeva(de) korraldamine augustis (huvijuht);
 • Jõulupeo korraldamine (klassijuhataja);
 • Tartu Rahu üritusel osalemine (huvijuht);
 • Eesti lipu päeva tähistamine (huvijuht);
 • Inglise kirjanduse kursuse raames Hamleti monoloogi õppimine (inglise keele õpetaja);
 • Kooli lõpumärgi tellimine (huvijuht);
 • CAS, kooli heaks panustamine (CAS-koordinaator);
 • Võõrkeelereis (klassijuhataja, võõrkeele õpetajad);
 • Arutelud kooli arendamise teemadel, tagasiside (arendusjuht);
 • 12. klassidele tuti- ja lõpuaktuse korraldamine (huvijuht).

12. klassi teema: Kogenud ja teed näitavad.

 • 1. septembril 1. klasside õpilaste kooli toomine (huvijuht, klassijuhatajad);
 • Uute 10. klasside õpilaste vastuvõtt kooli, rebasteks löömine (huvijuht);
 • Õpetajate päeva korraldamine (huvijuht, klassijuhatajad);
 • Vargamäe ja Tallinna õppeekskursioon abiturientidele (eesti keele ja kirjanduse õpetajad);
 • Valikute tegemine, tudengi- ja töövarjuks käimine, ülikoolide avatud uste päevad, karjääritunnid jms (karjäärikoordinaator);
 • Tutipäeval külaskäik Peeter Põllu ja Jaan Tõnissoni monumentide juurde (huvijuht);
 • MHG väärtuspõhised iseloomustused lõpuaktusel  (klassijuhatajad);
 • Kooli hõbesõle ja nimelise Woochi käekellaga silmapaistvamate lõpetajate tunnustamine lõpuaktusel;
 •  „Ta lendab mesipuu poole…“ ja „Tuljak“ lõpuaktusel (muusika- ja tantsuõpetajad).

Rahvusvaheliste klasside õpilastele lisanduvad:

 • Septembris juhtkonna pressikonverents (arendusjuht);
 • Uuele õpilasele Study-Buddy (mentorõpilane);
 • MHG asutamislugu, asutajate elulood; kooli ajalooga seotud paikade ja monumentidega seotud tuur Tartus (klassijuhataja);
 • Eesti kultuuri tutvustav retk, õppekäik vm, nt ERMi (klassijuhataja);
 • Matkad ja reisid toimuvad Eestimaal ja tutvustavad eesti loodust ja kultuuri (klassijuhataja);
 • Üks kord aastas toimub ülekooliline rahvuskultuuri õhtu, kus rahvusvaheliste klasside õpilased ja lapsevanemad tutvustavad oma kultuuri (klassijuhatajad).

OLULISEMAD LINGID

2019 Miina Härma Gümnaasium