Miina Härma

Miina Härma (1864–1941) oli teerajaja. Ta oli esimene eesti soost naishelilooja, esimene naisorelikunstnik ja esimene naisdirigent, üks esimese sinimustvalge lipu õmblejatest. Ta õpetas maailma esimeses eestikeelses gümnaasiumis aastatel 1917–1929 ja valiti 1939. aastal esimese naisena Tartu Ülikooli audoktoriks. Ta on valitud 20. sajandi 100 Eesti suurkuju hulka.

Miina Härma muusikaline pärand on lugupidamist vääriv – ta kirjutas üle 200 koorilaulu, oli dirigendiks kõikidel üldlaulupidudel, tema Karl Ferdinand Karlsoni sõnadele loodud „Tuljak“ kõnetab igat eestlast tänapäevalgi. Miina Härma „Tuljakule“ lõi tantsusammud Anna Raudkats ning sellisena on see iga üldtantsupeo grand finale.

Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma.
Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma., AM_12853:145 F 11687:145, Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2039983

DSD diplomite kätteandmine

DSD võõrkeeled avatar

22. septembril, külastasid Miina Härma Gümnaasiumi Saksamaa Liitvabariigi saatkonna asjur kultuuri- ja haridusküsimustes proua Spicher ja Saksamaa Väliskoolivõrgu keskuse keelenõustaja proua Langrehr. Nende visiidi eesmärgiks oli tutvuda Tartu DSD koolidega ja anda 2022./2023. õa. DSD I eksami sooritanud õpilastele üle nende diplomid ja eksamil osalemise tõendid. Sellekohane väike pidulik üritus leidis aset ruumis 111. Diplomid ja osalustõendid said: Riin Värton, Helga Kadi Leedo, Ralf Jürgenson, Johan Talvis, Henrik Ibrus, Koit Helger Panksepp, Rasmus Vider, Mereli Mõttus, Jakob Hagu, Kristjan Sarapuu, Adeliine Lail.

Lisaks sellele tõid külalised kaasa Miina Härma Gümnaasiumile kooli tunnustamiseks mõeldud Saksamaa Väliskoolivõrgu võrgustiku PASCH-Schule autahvli.

OLULISEMAD LINGID

2019 Miina Härma Gümnaasium