Miina Härma

Miina Härma (1864–1941) oli teerajaja. Ta oli esimene eesti soost naishelilooja, esimene naisorelikunstnik ja esimene naisdirigent, üks esimese sinimustvalge lipu õmblejatest. Ta õpetas maailma esimeses eestikeelses gümnaasiumis aastatel 1917–1929 ja valiti 1939. aastal esimese naisena Tartu Ülikooli audoktoriks. Ta on valitud 20. sajandi 100 Eesti suurkuju hulka.

Miina Härma muusikaline pärand on lugupidamist vääriv – ta kirjutas üle 200 koorilaulu, oli dirigendiks kõikidel üldlaulupidudel, tema Karl Ferdinand Karlsoni sõnadele loodud „Tuljak“ kõnetab igat eestlast tänapäevalgi. Miina Härma „Tuljakule“ lõi tantsusammud Anna Raudkats ning sellisena on see iga üldtantsupeo grand finale.

Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma.
Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma., AM_12853:145 F 11687:145, Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2039983

Juvenes Translatores

võõrkeeled avatar

Käesoleval õppeaastal oli Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke võistlusel Juvenes Translatores osalevate koolide loosimisel Miina Härma Gümnaasiumil taas õnne ja kool osutus väljavalituks. 23. novembril mainitud võistlus ka toimus. Kell 11.00 ilmus vastavasse võistluste internetikeskkonda tõlgitav tekst. Kooli tõlkemeeskonda kuulusid vaid 2006. a. sündinud õpilased, keda soovitasid kooli inglise, prantsuse ja saksa keele õpetajad. MHG-d esindasid Marian Pärn (õp Anne Aluvee), Riin Värton (õp Erika Puusemp), Doris Poom (õp Aija Sprivul-Dautancourt, Helga Kadi Leedo (õp Maigi Varusk) ja Erik Julius Lindgren (õp Heikki Veinimäe). Kaks õpilast tõlkisid inglise keelest eesti keelde, kaks osalejat tõlkisid saksa keelest eesti keelde ja üks õpilane – prantsuse keelest eesti keelde. Tõlketööd tehti ruumi 301 arvutite taga ja vastavalt võistluse juhendile tohtis nende tegemisel kasutada digitaalseid ja paberkandjal sõnaraamatuid. Võistluse lõpus, kui tõlketööd olid ära saadetud, jagati osalejatele ka Juvenes Translatores’i korraldusmeeskonna poolt saadetud meened. Täname õpetaja Heikki Veinimäed võistluse koolipoolse korraldamise eest!

OLULISEMAD LINGID

2019 Miina Härma Gümnaasium