Miina Härma

Miina Härma (1864–1941) oli teerajaja. Ta oli esimene eesti soost naishelilooja, esimene naisorelikunstnik ja esimene naisdirigent, üks esimese sinimustvalge lipu õmblejatest. Ta õpetas maailma esimeses eestikeelses gümnaasiumis aastatel 1917–1929 ja valiti 1939. aastal esimese naisena Tartu Ülikooli audoktoriks. Ta on valitud 20. sajandi 100 Eesti suurkuju hulka.

Miina Härma muusikaline pärand on lugupidamist vääriv – ta kirjutas üle 200 koorilaulu, oli dirigendiks kõikidel üldlaulupidudel, tema Karl Ferdinand Karlsoni sõnadele loodud „Tuljak“ kõnetab igat eestlast tänapäevalgi. Miina Härma „Tuljakule“ lõi tantsusammud Anna Raudkats ning sellisena on see iga üldtantsupeo grand finale.

Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma.
Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma., AM_12853:145 F 11687:145, Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2039983

Kohtumine ChatGPT-iga Tartu koolijuhtide õpiringis

sündmus avatar

29. märtsil toimus järjekordne Tartu koolijuhtide õpiring. Seekord oli võõrustajaks Miina Härma Gümnaasium ja jututeemaks Tartu koolide kvaliteedikokkuleppe punkt 2: “Tartu koolid kujundavad teaduspõhist mõtteviisi ja akadeemilist kirjaoskust. Tartu koolides on lepitud kokku teaduspõhise mõtteviisi põhikomponentides, mida kujundatakse erinevates kooliastmetes. Arendatakse akadeemilist kirjaoskust (sh kirjalike tööde vormistust), akadeemilise ja haritud stiiliga seonduvat sõnavara ning akadeemilist lugemisoskust, et toetada kriitilise teabekasutaja kujunemist. Akadeemiline ausus on oluline osa iga haridusasutuse töö- ja õpikultuurist.” Tegelikkuses rääkisime rohkem ChatGPT rakendamise võimalustest õpetajate ja koolijuhtide töös. Üritusel osales ka Tartu hariduse- ja kultuurivaldkonna abilinnapea Lemmit Kaplinski. Ürituse korraldas ja valmistas ette õppejuht Terje Hallik.

OLULISEMAD LINGID

2019 Miina Härma Gümnaasium