Miina Härma

Miina Härma (1864–1941) oli teerajaja. Ta oli esimene eesti soost naishelilooja, esimene naisorelikunstnik ja esimene naisdirigent, üks esimese sinimustvalge lipu õmblejatest. Ta õpetas maailma esimeses eestikeelses gümnaasiumis aastatel 1917–1929 ja valiti 1939. aastal esimese naisena Tartu Ülikooli audoktoriks. Ta on valitud 20. sajandi 100 Eesti suurkuju hulka.

Miina Härma muusikaline pärand on lugupidamist vääriv – ta kirjutas üle 200 koorilaulu, oli dirigendiks kõikidel üldlaulupidudel, tema Karl Ferdinand Karlsoni sõnadele loodud „Tuljak“ kõnetab igat eestlast tänapäevalgi. Miina Härma „Tuljakule“ lõi tantsusammud Anna Raudkats ning sellisena on see iga üldtantsupeo grand finale.

Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma.
Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma., AM_12853:145 F 11687:145, Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2039983

Loovtööde esitluspäev

algõpetus sündmus avatar

MHG 4. klasside õpilased esitlesid 26. mail oma loovtöid. Loovtöö tegemiseks peavad õpilased näitama esimese nelja aasta jooksul omandatud teadmisi ja oskusi uurides päriselus olulisi probleeme ja murekohti. Uurimus viiakse läbi eelistatult grupitööna. Oluliseks loovtöö osaks on praktiline tegevus, mille käigus saavad õpilased anda enda panuse laiemale kogukonnale ning juhtida tähelepanu enda valitud probleemile. 

Loovtöö planeerimine, läbiviimine ja esitlemine annab õpilastele ainulaadse võimaluse näidata enda teadmisi ja oskusi ning demonstreerida enda arengut lähtudes IB õppija profiili omadustest. Loovtöö koostamine kestab 6–8 nädalat ja selle katusteema on:  “Meie huvid viivad lahendusteni, mis on kasulikud ka teistele”.

Selle raames loob iga õpilasgrupp endale isikliku keskse idee, valib uurimiseks olulised küsimused (uurimise alateema), millele vastused leiab. Lisaks teadmiste kogumisele leiab iga grupp võimaluse praktiliseks tegutsemiseks (teavitab, juhib tähelepanu, informeerib, loob midagi, katsetab, teeb heategevust jne).

Loovtööd oleme teinud sellisel kujul juba 10 aastat. Varasemalt “live” esitlusena, 2020. aastal individuaalse uurimuse ja Padlet esitlusena ning 2021. aastal veebikonverentsina. Sel aastal toimus taas loovtööde esitluspäev kooli aulas, kuhu olid oodatud kõik koolipere liikmed. 

Selle aasta mõned vahvad teemad ja praktilised lahendused: 

  1. Keskne idee: Inimeste tegevus võib kahjustada putukate elu.

Praktiline tegutsemine: putukahotell

  1. Keskne idee: Loomade üksinda jätmine võib kahjustada nende tervist ja heaolu.

Praktiline tegutsemine: loomapesad poodide juurde.

  1. Keskne idee: Our actions influence how others feel and how they are treated (Meie tegevus mõjutab seda, kuidas teised end tunnevad ning kuidas neid koheldakse)

Praktiline tegevus: Super Equality Club (Võrdsust propageeriv klubi õpilastele).

OLULISEMAD LINGID

2019 Miina Härma Gümnaasium