Miina Härma

Miina Härma (1864–1941) oli teerajaja. Ta oli esimene eesti soost naishelilooja, esimene naisorelikunstnik ja esimene naisdirigent, üks esimese sinimustvalge lipu õmblejatest. Ta õpetas maailma esimeses eestikeelses gümnaasiumis aastatel 1917–1929 ja valiti 1939. aastal esimese naisena Tartu Ülikooli audoktoriks. Ta on valitud 20. sajandi 100 Eesti suurkuju hulka.

Miina Härma muusikaline pärand on lugupidamist vääriv – ta kirjutas üle 200 koorilaulu, oli dirigendiks kõikidel üldlaulupidudel, tema Karl Ferdinand Karlsoni sõnadele loodud „Tuljak“ kõnetab igat eestlast tänapäevalgi. Miina Härma „Tuljakule“ lõi tantsusammud Anna Raudkats ning sellisena on see iga üldtantsupeo grand finale.

Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma.
Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma., AM_12853:145 F 11687:145, Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2039983

Õppepäevade tulemuste alusel toimub registreerimine 2021/2022. õa 1. klassidesse.

Lapse põhikooli esimesse klassi vastuvõtmiseks esitab vanem 5. märtsi kella 12:00ks koolile taotluse e-keskkonnas ARNO (www.tartu.ee/arno). 

Taotluse juurde tuleb lisada õpilaspileti jaoks valge taustaga digitaalne foto (miinimumsuurus  600×800 pikslit).

Ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist esitab lapsevanem kooli paberkandjal hiljemalt 31. augustiks.

Koolieelse lasteasutuse õppekava täitnud sisseastuja puhul esitab lapsevanem täiendavalt koolivalmiduskaardi kooli hiljemalt 31. augustiks.

Kui vanemal pole võimalik esitada taotlust e-keskkonna kaudu, tuleb taotlus 5. märtsiks 2021 esitada kooli paberkandjal. Taotluse vorm on leitav kooli kodulehel. Sel juhul tuleb taotlusele lisada järgmised dokumendid:

1) lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ärakiri või väljavõte;
2) lapsevanema isikut tõendava dokumendi ärakiri või väljavõte;

3) õpilaspiletile valge taustaga digitaalne foto (vähemalt 600×800 pikslit) esitada e-posti aadressile vastuvott@mhg.tartu.ee hiljemalt 21. augustiks. Faili nimeks kirjutage: 1_kl_isikukood_lapse eesnimi_lapse perenimi.jpg

4) ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist esitab lapsevanem kooli paberkandjal hiljemalt 31. augustiks.

5) koolieelse lasteasutuse õppekava täitnud sisseastuja puhul esitab lapsevanem täiendavalt koolivalmiduskaardi kooli hiljemalt 31. augustiks.

Täidetud töölehed kuuluvad koolile ja töid saab direktori juures vaadata  15. ja 16. juunil kell 10.00–15.00. Tööde vaatamiseks registreeruda alates 01. juunist 2021. a. aadressil kool@mhg.tartu.ee. Erijuhtumite puhul palun võtke  ühendust direktor Ene Tannbergiga e-posti teel: Ene.Tannberg@raad.tartu.ee.

Kui lapsevanem soovib esimesse klassi panna last, kes ei ole 1. oktoobriks 2021. a. saanud 7aastaseks, tuleb sellest enne 10. märtsi 2021. a. teavitada haridusosakonda e-posti teel (ho@raad.tartu.ee) või teha e-keskkonnas ARNO (www.tartu.ee/arno) teatiste all vastav avaldus. 

OLULISEMAD LINGID

2019 Miina Härma Gümnaasium