Miina Härma

Miina Härma (1864–1941) oli teerajaja. Ta oli esimene eesti soost naishelilooja, esimene naisorelikunstnik ja esimene naisdirigent, üks esimese sinimustvalge lipu õmblejatest. Ta õpetas maailma esimeses eestikeelses gümnaasiumis aastatel 1917–1929 ja valiti 1939. aastal esimese naisena Tartu Ülikooli audoktoriks. Ta on valitud 20. sajandi 100 Eesti suurkuju hulka.

Miina Härma muusikaline pärand on lugupidamist vääriv – ta kirjutas üle 200 koorilaulu, oli dirigendiks kõikidel üldlaulupidudel, tema Karl Ferdinand Karlsoni sõnadele loodud „Tuljak“ kõnetab igat eestlast tänapäevalgi. Miina Härma „Tuljakule“ lõi tantsusammud Anna Raudkats ning sellisena on see iga üldtantsupeo grand finale.

Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma.
Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma., AM_12853:145 F 11687:145, Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2039983

Kestlik Tartu?!

Kolme kooli ühisprojekt “Kestlik Tartu?!”

Projekti käigus uurisid kolme kooli 8. klasside õpilased ÜRO kestliku arengu eesmärke Tartu näitel ja pakkusid lahendusi, kuidas iga noor saaks nende eesmärkide saavutamisele aktiivselt kaasa aidata. Projekti käigus õppisid noored sotsiaalseid oskusi ja ettevõtlikkust ning arendasid oma digikirjaoskust. Projekt toetas nüüdisaegse õpikäsituse rakendamist ja tänases maailmas hädavajalike oskuste omandamist – õppimine päriselu olukordades ja koostöises õhkkonnas, loovuse ja kriitilise mõtlemise arendamise toel.

Projektis osalesid: Miina Härma Gümnaasium, Tartu Mart Reiniku Kool, Tartu Forseliuse Kool.

Projekti Kestvus: 01.09.2019–31.05.2020
Projektijuht: MHG õpetaja Piret Tänav
Projekti toetas Tartu linn

OLULISEMAD LINGID

2019 Miina Härma Gümnaasium