Miina Härma

Miina Härma (1864–1941) oli teerajaja. Ta oli esimene eesti soost naishelilooja, esimene naisorelikunstnik ja esimene naisdirigent, üks esimese sinimustvalge lipu õmblejatest. Ta õpetas maailma esimeses eestikeelses gümnaasiumis aastatel 1917–1929 ja valiti 1939. aastal esimese naisena Tartu Ülikooli audoktoriks. Ta on valitud 20. sajandi 100 Eesti suurkuju hulka.

Miina Härma muusikaline pärand on lugupidamist vääriv – ta kirjutas üle 200 koorilaulu, oli dirigendiks kõikidel üldlaulupidudel, tema Karl Ferdinand Karlsoni sõnadele loodud „Tuljak“ kõnetab igat eestlast tänapäevalgi. Miina Härma „Tuljakule“ lõi tantsusammud Anna Raudkats ning sellisena on see iga üldtantsupeo grand finale.

Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma.
Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma., AM_12853:145 F 11687:145, Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2039983

TARTU AASTA HARIDUSTEGU 2022

MHG ühise väärtusruumi loomine ja hoidmine

 • 2020 sõnastasime oma kooli uued väärtused: kogenud ja teed näitav. Ühelt poolt hindame oma ajalugu ja traditsioone, aga samas otsime teed näitava koolina uusi lähenemisi.
 • Koostöös klassijuhatajate ja õpilasesindusega töötasime välja väärtuste õppekava 2021 https://miinaharma.ee/vaartused-2/  
 • Toimuvad regulaarsed kohtumised klasside, lapsevanemate, õpetajatele, ainegruppidele, tugistruktuuride ja juhtkonnaga.
 • Igal kuul toimuvad õpetajate koostööpäevad, õpilastel samal ajal e-õppe päev.
 • Kogu 2021 aasta toimusid MHG 115 teemalised üritused. Kokku töötas 15 meeskonda  https://miinaharma.ee/mhg-115/  
 • 2021-2022 on klassijuhatajate aasta. Toimuvad koosõppimised, kogemuste vahetamine ja õppekäik teistesse koolidesse. Uuendasime ametijuhendit ja arenguvestluste korda.

Õpime uudseid lähenemisviise kommunikatsioonis, räägime oma kooli lugu

Kirjutame ja jagame lisaks:

 • Koostöös Tartu Linnamuuseumiga Poe tänava näituse koostamine eesmärgiga tähistada esimese eestikeelse gümnaasiumi tegemisi läbi aegade, fookusega tänastel väärtustel.
 • Õpetajate Leht, Edasi.org erinevad artiklid
 • ERRis “Eesti lugu”, MHG ajaloo teemaline saade
 • Näitused koolimajas (3. korruse näitustekapp, 2. korruse galeriid, klassiruumides)

Kaasasime kooliperet uute koolivormi toodete ja värvilahendustega, mis osutusid väga populaarseks. Samuti liikumisüritustega õues, mis liitsid õpilasi ühistegevustesse ka kodusõppe ajal

 • Liikumisüritused “115 000 sammu 15 päevaga” aprillis,  “1000 tundi õues” aprillis ja oktoobris
 • Mais ülekooliline matk “115 minutit Härma vaimuga”
 • Septembris toimus 40. Tamme teatejooks
 • Oktoobris toimus Tartu linnas MHG rongkäik, mille ettevalmistamisel osalesid eelkõige 115. lennu õpilased. Rongkäigus osalesid lisaks õpilastele ja õpetajatele vilistlased ja lapsevanemad. Järgnes pidu koolihoovis.
 • Kontsert-aktus Vanemuises (rahvatantsijad, draamaring, laulukoorid, vilistlased, kõned jm). Koroonaaja keskel hea esinemiskogemus.

Koostöö vilistlastega

 • Infokirjad vilistlastele 7 tk
 • Kodulehel rubriik MHG115
 • Konverentsi, rongkäigu ja kontsertaktuse kajastamine Tartu linna kodulehel
 • Toimusid veebiülekanded: vilistlaskonverents, kontsertaktus, oksjon
 • Täienes vilistlaste nimekiri
 • Veebruaris toimus 15 vilistlastundi, paljud veebi vahendusel
 • „Vilistlane võtab üle“ Instagramis
 • Lahtised uksed koolimajas- avatud tunnid, oksjon, pildistamine, direktorite kõned, tants, kohvik
 • Kuldgalerii täiendamine

Koostöö lapsevanematega ja kogukonnaga

 • Koos õue ja ruumide kujundamine Liikuma Kutsuva Kooli tegevuste raames
 • Rongkäigu fotogalerii Tartu Postimehes
 • Vanemuises direktori vastuvõtt
 • SA eestvõtmisel valmis madalseiklusrada, mis on avatud ka kogukonnale

Rahvusvahelise kogukonnaga arvestamisel oleme info dubleerinud inglise keelde.

OLULISEMAD LINGID

2019 Miina Härma Gümnaasium