Miina Härma

Miina Härma (1864–1941) oli teerajaja. Ta oli esimene eesti soost naishelilooja, esimene naisorelikunstnik ja esimene naisdirigent, üks esimese sinimustvalge lipu õmblejatest. Ta õpetas maailma esimeses eestikeelses gümnaasiumis aastatel 1917–1929 ja valiti 1939. aastal esimese naisena Tartu Ülikooli audoktoriks. Ta on valitud 20. sajandi 100 Eesti suurkuju hulka.

Miina Härma muusikaline pärand on lugupidamist vääriv – ta kirjutas üle 200 koorilaulu, oli dirigendiks kõikidel üldlaulupidudel, tema Karl Ferdinand Karlsoni sõnadele loodud „Tuljak“ kõnetab igat eestlast tänapäevalgi. Miina Härma „Tuljakule“ lõi tantsusammud Anna Raudkats ning sellisena on see iga üldtantsupeo grand finale.

Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma.
Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma., AM_12853:145 F 11687:145, Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2039983

Tartu Kultuurkapital MHG toetusfond

Tartu Kultuurkapital MHG toetusfondi eesmärk on kaasa aidata MHG eesmärkidele ja arengule. Fondi asutasid 13.10.2006.a. kooli vilistlased Urmas Past, Indrek Rahi, Margus Hanson, Rein Kinkar.

Tänaseks on toetusfondi abil saanud kool valge klaveri ning makstud välja stipendiume  edukalt rahvusvahelistel olümpiaadidel osalenud õpilastele (Uku Hämarik, Artur Pata – 2007, Loona Liisa Sutt – 2009, Martin Kilp – 2010, Katrina Sepp -2011, Loona Liisa Sutt – 2012).

Enne MHG toetusfondi asutamist on vilistlaste ja lapsevanemate toel paigaldatud uus koolikella süsteem ja välja antud raamat “Sajandi kool”. Täname annetajaid!

MHG soovib toetusfondi abiga:
1. Jätkata rahvusvahelistel olümpiaadidel osalevatele õpilastele stipendiumi maksmist;
2. Toetada õpilaste TÜ Teaduskoolis osalemist;
3. Toetada õpilaste õppetööga seotud üritustel osalemist;

4. Toetada õpilasi ürituste korraldamisel;

5. Arendada kooli õppesuundi.

Eesmärkide saavutamist saab rahaliselt toetada Tartu Kultuurkapitali MHG toetusfondi kaudu.

Swedpank 221011379347
SEB 10102052050006
Selgitusse palun märkige: MHG toetusfond ja annetaja isikukood (vajalik maksusoodustuse arvestamiseks)

Tartu Kultuurkapitali poolt hallatavatesse allfondidesse, ka Miina Härma Gümnaasiumi toetusfondi tehtud annetused on nii eraisikutele kui firmadele maksuvabad.

Tartu Kultuurkapital tegutseb avalikes huvides ja on kantud Vabariigi Valitsuse mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja vastavalt Tulumaksuseadusele § 11, kellele tehtud annetused ja kingitused on vabastatud tulumaksust Tulumaksuseaduse § 49 lg-d 2 ja 3.
Firmad ei tohi ületada järgmisi piirmäärasid:

  • 3% maksumaksja poolt samal kalendriaastal sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast;

10% kalendriaasta maksumaksja viimase majandusaasta kasumist. Kingituste ja annetuste maksuvaba aastasumma määramisel lähtub maksumaksja oma valikul vaid ühest nimetatud piirmäärast.

OLULISEMAD LINGID

2019 Miina Härma Gümnaasium