Miina Härma

Miina Härma (1864–1941) oli teerajaja. Ta oli esimene eesti soost naishelilooja, esimene naisorelikunstnik ja esimene naisdirigent, üks esimese sinimustvalge lipu õmblejatest. Ta õpetas maailma esimeses eestikeelses gümnaasiumis aastatel 1917–1929 ja valiti 1939. aastal esimese naisena Tartu Ülikooli audoktoriks. Ta on valitud 20. sajandi 100 Eesti suurkuju hulka.

Miina Härma muusikaline pärand on lugupidamist vääriv – ta kirjutas üle 200 koorilaulu, oli dirigendiks kõikidel üldlaulupidudel, tema Karl Ferdinand Karlsoni sõnadele loodud „Tuljak“ kõnetab igat eestlast tänapäevalgi. Miina Härma „Tuljakule“ lõi tantsusammud Anna Raudkats ning sellisena on see iga üldtantsupeo grand finale.

Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma.
Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma., AM_12853:145 F 11687:145, Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2039983

Liisa Oks võitis vabariikliku usundiõpetuse olümpiaadi

saavutus ühiskonnaained avatar

Usundiõpetuse olümpiaadi lõppvooru kutsutud 10 õpilase seas oli kolm MHG õpilast, 12. ja 13. märtsil toimunud veebiüritusel osalesid Keili Suur (11.c) ja Liisa Oks (11DP). Olümpiaadil kaitsti oma eelvooru esseed, arutleti kirjalikult etteantud teksti üle, testiti oma teadmisi erinevate usundite kohta, peeti välkkõnesid ja dispuute ajakohastel teemadel. Keskseks teemaks sel aastal oli “Religioon ja loodus” ehk küsimused suhtumisest inimese ja looduse vahekorda, inimese rollist ja vastutusest, taimede ja loomade kohast (inimeste) religioonides. Žürii tõstis esile kõigi lõppvoorus osalenute head taset ja arutlemisoskust, selle aasta usundiõpetuse olümpiaadi võitjaks tunnistati Liisa Oks! Juhendas Tiina-Erika Friedenthal. Palju õnne!

OLULISEMAD LINGID

2019 Miina Härma Gümnaasium