Miina Härma

Miina Härma (1864–1941) oli teerajaja. Ta oli esimene eesti soost naishelilooja, esimene naisorelikunstnik ja esimene naisdirigent, üks esimese sinimustvalge lipu õmblejatest. Ta õpetas maailma esimeses eestikeelses gümnaasiumis aastatel 1917–1929 ja valiti 1939. aastal esimese naisena Tartu Ülikooli audoktoriks. Ta on valitud 20. sajandi 100 Eesti suurkuju hulka.

Miina Härma muusikaline pärand on lugupidamist vääriv – ta kirjutas üle 200 koorilaulu, oli dirigendiks kõikidel üldlaulupidudel, tema Karl Ferdinand Karlsoni sõnadele loodud „Tuljak“ kõnetab igat eestlast tänapäevalgi. Miina Härma „Tuljakule“ lõi tantsusammud Anna Raudkats ning sellisena on see iga üldtantsupeo grand finale.

Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma.
Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma., AM_12853:145 F 11687:145, Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2039983

MHG AASTA HARIDUSE SÕBER 2014

HOOLIVA KLASSI MEESKOND

Hooliva Klassi statuudi  ja stipendiumifondi on loonud MHG lapsevanemad

Rühm Miina Härma Gümnaasiumi (MHG) lapsevanemaid toetab II ja III kooliastme õpilaste hoolivate väärtushoiakute kujunemist läbi Hooliva Klassi statuudi ja stipendiumi.

Õppija arengut toetavad tegevused.

Iga aasta 1. septembri aktusel kuulutab MHG direktor programmi avatuks. Õpilasi kutsutakse üles kogu õppeaasta jooksul üksteist toetama, hoolima ja märkama. See on programm, mille käigus õpilased koos klassijuhatajaga arutavad elu väärtuste üle. Veebruaris koostavad kõik klassid esitluse (postri, essee vms), kus tutvustavad teistele, kuidas nemad märkavad ja hoolivad. Kõik aineõpetajad hindavad klasside hoolivust.  Hindamisel ei ole objektiivseid parameetreid, see on paljuski sisetunde küsimus ning seetõttu annabki Hooliva Klassi nimetuse MHG juhtkonnast, õpetajatest ja õpilasesinduse liikmetest moodustatav stipendiumikomisjon. Välja jagatakse kaks stipendiumit toetamaks klassiekskursiooni. Sel aastal olid 6.a ja 6.b ning 8.b ja 9.b oma tegemiste presenteerimisel ja õpetajate tagasiside põhjal väga võrdsete tulemustega, märgiline oli asjaolu, et eelmise aasta võitjad (6.b ja 9.b) loobusid edasi kandideerimisest uute klasside kasuks. Tõeline hoolimine!

Õppeasutuse arengut toetavad tegevused.

Programm toetab hoolivama ja vägivallatuma koolikeskkonna kujunemist. Kool liitus lastevanemate soovitusel KiVa projektiga ja kaksteist klassi on kaasatud vastavatesse tegevustesse, klassijuhatajad ja tugipersonal on koolitustel osalenud ning teadmisi juurde saanud. Koostöö lapsevanematega ja nendelt tulev toetus on suurenenud. Iga õppeperioodi (trimestri) lõpus toimub põhikooli õpilastele KiVa päev erinevate arutelude ja koostegevustega.

Klassides räägitakse rohkem hoolivusest ja märkamisest, oma otsuseid hinnatakse läbi väärtuste prisma. Jõulude ajal klassides valitav aasta tegu muutub aasta − aastalt heategevuslikumaks (nt üksteisele kingituste tegemise läbi kogutakse raha, et annetada see varjupaikadele, turvakodudele, raskustes peredele jne). Lapsevanemate poolt tulev stipendium õpetab lastele tänulikkust ja võimaldab koos ühiselt aega veeta. Meie usume küll, et selliste väärtushoiakutega õpilased loovad tulevikus parema ühiskonna, kus elada.

OLULISEMAD LINGID

2019 Miina Härma Gümnaasium