Miina Härma

Miina Härma (1864–1941) oli teerajaja. Ta oli esimene eesti soost naishelilooja, esimene naisorelikunstnik ja esimene naisdirigent, üks esimese sinimustvalge lipu õmblejatest. Ta õpetas maailma esimeses eestikeelses gümnaasiumis aastatel 1917–1929 ja valiti 1939. aastal esimese naisena Tartu Ülikooli audoktoriks. Ta on valitud 20. sajandi 100 Eesti suurkuju hulka.

Miina Härma muusikaline pärand on lugupidamist vääriv – ta kirjutas üle 200 koorilaulu, oli dirigendiks kõikidel üldlaulupidudel, tema Karl Ferdinand Karlsoni sõnadele loodud „Tuljak“ kõnetab igat eestlast tänapäevalgi. Miina Härma „Tuljakule“ lõi tantsusammud Anna Raudkats ning sellisena on see iga üldtantsupeo grand finale.

Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma.
Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma., AM_12853:145 F 11687:145, Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2039983

MHG tipphetked aastal 2021

avatar
 • Tähistasime terve aasta jooksul kolme olulist sündmust: 115 aastat emakeelse keskhariduse andmise algusest Eestis, 60 aastat inglise keele süvaõppe algusest meie koolis ja 10 aastat International Baccalaureate Organization’i esimesest akrediteeringust MHG-le. Vt https://miinaharma.ee/mhg-115/

Väärtused

 • Koostöös õpilasesindusega valmis väärtuste õppekava.
 • Koolipildis muutusid üha nähtavamaks MHG sümbolitega tooted.
 • Alustasime tähendusliku õppe kursusega 10. klassile.
 • Toimusid virtuaalsed avatud uste päevad nii 1. kui 10. klassi astujatele, õpilased viisid läbi virtuaalseid infotunde teistes põhikoolides, valmisid kooli tutvustavad videod.
 • Gümnaasiumi lõpuaktusel anti õpilastele 6 kuldmedalit (sh üks IBO kuldmedal) ja 8 hõbemedalit (sh neli IBO hõbemedalit).
 • Augustis toimus Valgemetsas kaks õpilaslaagrit. Gümnasistide 3-päevases laagris osales 120 õpilast ja põhikooli 3-päevases laululaagris 120 õpilast.
 • Vabariiklikul tasandil said tunnustuse õpetaja Jana Kübar (aasta gümnaasiumiõpetaja), õppejuht Terje Hallik (aasta õppeasutuse juht) ning lapsevanem Sten Weidebaum (aasta hariduse sõber).

Õppetöö

 • Rahvusvahelisel inglise keele võistlusel Best in English saavutas MHG koolide arvestuses teist korda järjest esikoha (kokku osales 595 kooli 32 riigist ja osalejaid oli 17 223). 10.a klassi õpilane Laur Saks saavutas individuaalselt maailma 4. koha. Esimese tuhande hulka jõudis 38 meie õpilast. Kokku võttis võistlusest osa 113 härmakat.
 • Rahvusvahelistelt olümpiaadidelt said meie õpilased 12 medalit, sh geograafias ja maateadustes 8 medalit.
 • Riigieksamite pingereas kuulume Eesti esikümnesse.
 • Olümpiaadide vabariiklikkesse voorudesse kutsuti MHG õpilasi 61 korral (põhikoolis 22, gümnaasiumis 39), esikolmikusse jõudsid õpilased 12 korral. Selle saavutusega kuulume kolme parima kooli hulka Eestis.
 • Kolm õpilast võitsid oma vanuserühmades Känguru võistlusel üle-eestilises pingereas 1. koha.
 • Tartu linnas olid olümpiaadidel kõige edukamad õpilased Meena Rooden ja Liis Siigur, kuuludes viies aines esikolmikusse. Kokku saavutasid olümpiaadide piirkondlikes voorudes MHG õpilased 40 kohta esikolmikus (põhikoolis 21, gümnaasiumis 19).
 • Tartu linna edukaim juhendaja oli geograafiaõpetaja Maiu Kaljuorg.
 • MHG sõlmis koostöölepingu TalTechiga.

Panus ühiskonnale

 • Rakendasime tulemuslikult distants- ja hübriidõpet ning tutvustasime oma kogemusi laiemale avalikkusele.
 • MHG juhtimisel algas kolme kooli koostööprojekt “Edu ja õnnelikkus”. MHG, Tartu Tamme Kooli ja Tartu Kesklinna Kooli 9. klasside õpilased arendavad noorte koostööoskusi läbi tervislike eluviiside propageerimise.
 • Kõik 5.–8. klasside õpilased alustasid kogukonnapraktikaga.
 • Eesti esimest päikeseautot ehitavasse tiimi SOLARIDE kuulub 12DP õpilane Peter Kipp. Mehaanikatiimi liikmena vastutab ta elektrisüsteemi eest.
 • Taskuhääling Roosa Raadio õpetaja Maigi Varuski eestvedamisel käsitles olulisi haridusteemasid.
 • Direktor Ene Tannberg valiti neljandat korda Tartu Koolijuhtide Ühenduse esimeheks.

Hoolime tervisest

 • COVID-19 vastu on vaktsineeritud 99% töötajatest ja rohkem kui 95% üle 12-aastastest õpilastest.
 • Aprillis ja novembris toimus algklasside liikumiskampaania „1000 tundi õues“.
 • Südamenädalal sai iga koolipere liige koguda 15 päevaga 115 000 sammu. Kõige nobedamad kõndijad olid vilistlased ja õpetajad. Kokku koguti 1 5 147 472 sammu.
 • Toimus ülekooliline matk „115 minutit Härma vaimuga“.
 • Tamme teatejooks toimus 40. korda.
 • Valmis madalseiklusrada.

OLULISEMAD LINGID

2019 Miina Härma Gümnaasium