Miina Härma

Miina Härma (1864–1941) oli teerajaja. Ta oli esimene eesti soost naishelilooja, esimene naisorelikunstnik ja esimene naisdirigent, üks esimese sinimustvalge lipu õmblejatest. Ta õpetas maailma esimeses eestikeelses gümnaasiumis aastatel 1917–1929 ja valiti 1939. aastal esimese naisena Tartu Ülikooli audoktoriks. Ta on valitud 20. sajandi 100 Eesti suurkuju hulka.

Miina Härma muusikaline pärand on lugupidamist vääriv – ta kirjutas üle 200 koorilaulu, oli dirigendiks kõikidel üldlaulupidudel, tema Karl Ferdinand Karlsoni sõnadele loodud „Tuljak“ kõnetab igat eestlast tänapäevalgi. Miina Härma „Tuljakule“ lõi tantsusammud Anna Raudkats ning sellisena on see iga üldtantsupeo grand finale.

Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma.
Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma., AM_12853:145 F 11687:145, Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2039983

Õppeaasta eesmärgid

2019/2020. õppeaasta eesmärgid:

1. Kooli filosoofia on õppimise ja õpetamise aluseks.

  1. Kooliperega lepitakse kokku ühised väärtused (koolitused, koostööpäevad).
  2. Väärtused kajastuvad kooliruumis (kodulehel, klassides, majas, tegevustes).
  3. Õpilased ja õpetajad õpivad paremini tundma kooli ajalugu, traditsioone, väärtusi (teemade planeerimine ja käsitlemine erinevates kooliastmetes ning koostööpäevadel).

2. Kooli juhtimis- ja haldusstruktuurid ning ressursside kasutamine tagavad õppekava rakendumise.

  1. Õpetajad lähtuvad õpetamisel kooli filosoofiast (tundide ülesehitus, eneseanalüüs).
  2. Õpilasesinduse liikmed osalevad aktiivselt juhtimisprotsessides (liidrite leidmine ja kaasamine, valimiste korraldamine, nõupidamised).
  3. Kestliku arengu põhimõtete juurutamine projekti „Kestlik Tartu“ läbiviimisel 8. klassides (MHG, Reiniku, Forseliuse koolidega).

3. Õpetamine ja õppimine lähtuvad kooli filosoofiast ning toetavad iga õpilase isiklikku arengut.

  1. Põhikooli rahvusvaheliste klasside ja Pre-IB õppekava täiendamine.
  2. Gümnaasiumi õppekava uuendamine, visuaalsete tutvustuste loomine.
  3. Töötamine kogukonna heaks 5.–6. klassides.
  4. Keelepoliitika uuendamine.

OLULISEMAD LINGID

2019 Miina Härma Gümnaasium