Miina Härma

Miina Härma (1864–1941) oli teerajaja. Ta oli esimene eesti soost naishelilooja, esimene naisorelikunstnik ja esimene naisdirigent, üks esimese sinimustvalge lipu õmblejatest. Ta õpetas maailma esimeses eestikeelses gümnaasiumis aastatel 1917–1929 ja valiti 1939. aastal esimese naisena Tartu Ülikooli audoktoriks. Ta on valitud 20. sajandi 100 Eesti suurkuju hulka.

Miina Härma muusikaline pärand on lugupidamist vääriv – ta kirjutas üle 200 koorilaulu, oli dirigendiks kõikidel üldlaulupidudel, tema Karl Ferdinand Karlsoni sõnadele loodud „Tuljak“ kõnetab igat eestlast tänapäevalgi. Miina Härma „Tuljakule“ lõi tantsusammud Anna Raudkats ning sellisena on see iga üldtantsupeo grand finale.

Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma.
Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma., AM_12853:145 F 11687:145, Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2039983

Õppeaasta eesmärgid

2022/2023. õppeaasta eesmärgid:

1. Kooli filosoofia on õppimise ja õpetamise aluseks.

1.1 Visiooni ja väärtuste kajastamine koolikeskkonnas, majajuhi valmimine.

1.2 Kogukonna heaks tehtava töö väärtustamine ja nähtavaks muutmine.

2. Kooli juhtimis- ja haldusstruktuurid ning ressursside kasutamine tagavad õppekava rakendumise.

2.1 Õpetajate koostöö toetamine (koostöö ajad, ruumilahendused jms).

2.2 Näituse 13a majas õppetöö käivitamine ja läbiviimine.

2.3 Rahvusvaheline hindamisvisiit.

2.4 Sisehindamine 2020-2023 aruande koostamine.

2.5 Arengukava 2024-2027 koostamine.

3. Õpetamine ja õppimine lähtuvad kooli filosoofiast ning toetavad iga õpilase isiklikku arengut.

3.1 Õpilase arengu toetamine: eesmärgistamine ja mentorlus; annete märkamise ja toetamise poliitika; KiVa programmi restart.

3.2 ÕK arendustegevused: gümnaasiumi Eesti õppekava ainekavade koostamine; moodulite süsteemi käivitamine; õpioskuste (s.h digipädevuste) arendamine; ettevalmistused liikumisõpetusele üleminekuks.

OLULISEMAD LINGID

2019 Miina Härma Gümnaasium