Miina Härma

Miina Härma (1864–1941) oli teerajaja. Ta oli esimene eesti soost naishelilooja, esimene naisorelikunstnik ja esimene naisdirigent, üks esimese sinimustvalge lipu õmblejatest. Ta õpetas maailma esimeses eestikeelses gümnaasiumis aastatel 1917–1929 ja valiti 1939. aastal esimese naisena Tartu Ülikooli audoktoriks. Ta on valitud 20. sajandi 100 Eesti suurkuju hulka.

Miina Härma muusikaline pärand on lugupidamist vääriv – ta kirjutas üle 200 koorilaulu, oli dirigendiks kõikidel üldlaulupidudel, tema Karl Ferdinand Karlsoni sõnadele loodud „Tuljak“ kõnetab igat eestlast tänapäevalgi. Miina Härma „Tuljakule“ lõi tantsusammud Anna Raudkats ning sellisena on see iga üldtantsupeo grand finale.

Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma.
Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma., AM_12853:145 F 11687:145, Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2039983

Õppeaasta eesmärgid

2023/2024. õppeaasta eesmärgid:

1. KOOLIKULTUUR

1.1 Gümnaasiumi klassijuhatamise tõhustamine.

1.2 Ruumiprobleemidele lahenduse leidmine koostöös linnavalitsuse ja hoolekoguga.

2. ÕPETAJA PROFESSIONAALNE ARENG

2.1 Õpioskuste õpetamise ja tõhusa tagasiside andmise õppimine ja praktiseerimine.

3. TEADLIKULT ÕPPIV ÕPILANE

3.1 Õpioskuste arendamine ainetundides (sh digioskused).

3.2 Enesejuhtimis oskuste arendamine klassijuhataja tundides.

3.3 Õpioskuste tagasisideküsimustike väljatöötamine ja piloteerimine.

Kinnitatud ÕN nr 6 (30.08.2023) otsusega

OLULISEMAD LINGID

2019 Miina Härma Gümnaasium