Miina Härma

Miina Härma (1864–1941) oli teerajaja. Ta oli esimene eesti soost naishelilooja, esimene naisorelikunstnik ja esimene naisdirigent, üks esimese sinimustvalge lipu õmblejatest. Ta õpetas maailma esimeses eestikeelses gümnaasiumis aastatel 1917–1929 ja valiti 1939. aastal esimese naisena Tartu Ülikooli audoktoriks. Ta on valitud 20. sajandi 100 Eesti suurkuju hulka.

Miina Härma muusikaline pärand on lugupidamist vääriv – ta kirjutas üle 200 koorilaulu, oli dirigendiks kõikidel üldlaulupidudel, tema Karl Ferdinand Karlsoni sõnadele loodud „Tuljak“ kõnetab igat eestlast tänapäevalgi. Miina Härma „Tuljakule“ lõi tantsusammud Anna Raudkats ning sellisena on see iga üldtantsupeo grand finale.

Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma.
Laulupidu 1928.a. dirigendipuldis Miina Härma., AM_12853:145 F 11687:145, Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2039983

Õppeaasta eesmärgid

2021/2022. õppeaasta eesmärgid:

1. Kooli filosoofia on õppimise ja õpetamise aluseks.

1.1 Väärtuste rakendamine igapäevases elus: väärtuste õppekava rakendamine ja seire, kooli filosoofia kajastamine füüsilises keskkonnas, kooli kodulehe täiendamine.

1.2 Kooli 115. juubeliaasta tähistamine: vilistlaskonverents, rongkäik, kontsert-aktus, peoõhtu, näitused.

2. Kooli juhtimis- ja haldusstruktuurid ning ressursside kasutamine tagavad õppekava rakendumise.

2.1 Õpetajate koostöö toetamine: juhtimisstruktuuri uuendamine, kaks koostööpäeva kuus, töö tõhusam tagasisidestamine.

2.2 Klassijuhatajate toetamine: meeskonnakoolitused ja õppekäik, õpilaste arenguvestluste uuendamine, uue õpilase mentorprogrammi käivitamine.

2.3 Mentorsüsteemi kaasajastamine: uute õpetajate toetamine, praktikantide juhendamine.

2.4 Kooliruumi kaasajastamine: kooli fassaad, dušši- ja tualettruumid, muusikalabor, tehnoloogiaklass, juurdeehituse taotlemine.

3. Õpetamine ja õppimine lähtuvad kooli filosoofiast ning toetavad iga õpilase isiklikku arengut.

3.1 Õppekava arendamine: õppekava üldosa, suuna- ja valikainete uuendamine, ATL (õpioskuste) arendamine läbi kõikide IB programmide, IB akrediteerimiseks valmistumine.

3.2 Huvitegevuse ja õppetöö suurem sidustamine: loodus- ja malering, robootika, koorid ja rahvatants, kunst, võõrkeeleõpe, draama.

3.3 Töötamine kogukonna heaks: põhimõtete uuendamine, muutus tunnustamise korras.

3.4 Õpilasesinduse suurem roll koolielus: mainekujundus, tegevuse väärtustamine, juhtimisse kaasatus, koolitused.

3.5 Liikuma Kutsuva Kooli tegevuste juurutamine: madalseiklusraja valmimine, aktiivsed (vahe)tunnid, õuetundide seire 1. klassides, sordinädal, kevadmatk jms.

OLULISEMAD LINGID

2019 Miina Härma Gümnaasium